Update : minister trekt verscherpte maatregelen omtrent coronavirus weer in! vakantie Paramaribo

coronavirus Suriname
Update van Starnieuws: Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt aan Starnieuws dat er voorlopig geen verscherpte maatregelen getroffen zullen worden tegen reizigers die de afgelopen 14 dagen uit landen of gebieden komen waar er sprake is van een significante COVID-19 uitbraak. Het bericht dat dinsdagavond werd uitgegeven door het ministerie, wordt ingetrokken.
De maatregelen die werden aangekondigd in het bericht, zijn nog niet getroffen, legt de bewindsman uit. Er moet nog afgestemd worden met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Door een communicatiestoornis is het bericht verzonden naar de media.
Nadat het bericht is verschenen, werden er vanuit het publiek diverse vragen gesteld, zoals om welke landen het gaat. Een lijst van landen waar het om gaat, ontbrak bij het bericht. Er waren ook nog geen richtlijnen gegeven aan de Immigratiedienst. Volgens het bericht zouden de aangescherpte maatregelen per direct ingaan.

Opgelet!! Hierbij een officieel bericht vanuit het ministerie van volksgezondheid Suriname omtrent het Coronavirus.  Reis je naar Suriname of kom je op vakantie naar Paramaribo? Lees dan het volgende bericht goed door. Niet iedereen zal namelijk toegelaten worden. Dit ivm het coronavirus!

Bekijk het bericht voor meer informatie. Bekijk tevens de belangrijke gezondheidsadviezen. Geef het door aan een ieder zodat ze op de hoogte zijn. Belangrijk om te weten: Tot op heden zijn er geen besmettingen van het COVID-19 virus in Suriname bevestigd.

Coronavirus Suriname

Onderstaand bericht dat gisteren werd uitgegeven door het ministerie, wordt dus weer ingetrokken.

De boodschap Suriname schreef het volgende: Verhoogde paraatheid gezondheidsautoriteiten aangaande COVID-19. Het Ministerie van Volksgezondheid continueert de monitoring van de globale situatie in relatie tot de verspreiding van COVID-19, welke in steeds meer landen opduikt ondanks dat het aantal nieuwe gevallen in China afneemt.

Geen besmettingen

Tot op heden zijn er geen besmettingen van het COVID-19 virus in Suriname bevestigd. Echter, de Surinaamse gezondheidsautoriteiten blijven uiterst alert op eventuele besmettingen. Hiervoor is paraatheid voor de ziekte verhoogd middels opgevoerde surveillance op de Ports en gezondheidsinstellingen. Ook worden meer bewustwordingscampagnes gevoerd, die gericht zijn op COVID-19. Suriname volgt in nauw overleg met CARPHA de ontwikkelingen op dit gebied.

Ministerie van volksgezondheid

Terwijl het Ministerie van Volksgezondheid de port entree surveillance heeft verhoogd, is het Ministerie bewust dat nieuwe studies aantonen dat individuen die geen symptomen vertonen, besmettelijk kunnen zijn.

Gegeven de verandering in de globale situatie, de waarschuwing van de WHO dat wij richting een pandemie koersen, heeft het Ministerie van Volksgezondheid het volgende besloten:

1. Reizigers die de afgelopen 14 dagen uit landen en-of gebieden komen waar er sprake is van een significante COVID-19 uitbraak, zullen vanaf heden niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied. Deze regeling geldt zowel voor bemanningsleden als passagiers. Deze lijst van landen bestaat per 10 maart 2020 uit: alle landen waar de lokale transmissie hoog is.

2. Ingezetenen die op terugreis zijn uit bovengenoemde risicogebieden, zullen na aankomst 14 dagen in quarantaine worden geplaatst en indien symptomatisch, geïsoleerd worden.

3. Alle reizigers zullen als onderdeel van de verhoogde controlemaatregelen op de luchthaven en andere havens door de Port Health Officers op temperatuur worden gescand. Bij reizigers waar twijfel is, zal een algehele screening plaatsvinden.

4. Ingezetene worden ten strengste afgeraden om niet af te reizen naar risicolanden en-of gebieden en de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Dit reisadvies zal regelmatig worden aangepast naar gelang van de gewijzigde omstandigheden.

Het Ministerie wijst op het belang van de gezondheidswerkers zich te houden aan de protocollen zoals die door het ministerie zijn gedeeld.

Op de gemeenschap wordt dringend beroep gedaan om de volgende routinematige, maar effectieve preventieve maatregelen in acht te nemen:

I. Was uw handen met zeep en water of gebruik een hand desinfecterend middel op alcoholbasis;

II. Bedek neus en mond met een tissue bij hoesten of niezen;

III. Hoest en nies in de boeg van de elleboog indien er geen tissue beschikbaar is:

VI. Vermijd nauw contact met mensen met griep symptomen en

V. Volg nauwlettend de nieuwsberichten van officiële kanalen.

Indien er sprake is van koorts, kortademigheid, hoest en andere longproblemen of u hebt recent een van de risicogebieden bezocht, belt u gelijk naar de hotline van het BOG op 178.

Het Ministerie van Volksgezondheid deelt de mening van de WHO dat het virus alleen met gezamenlijke inspanning en solidariteit kan worden bestreden.
GEEF HET DOOR AAN IEDEREEN

Update van de redactie:

We snappen dat er wat onduidelijkheid is. We proberen de lijst met landen voor jullie te achterhalen bij het ministerie. Dit is wat we op de website van WHo hebben gevonden:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html

Onderstaande informatie staat op de website van het RIVM

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Coronavirus Suriname