‘Onze vader is doodgegaan door nalatigheid van de thuiszorg in Paramaribo’ – gezondheidszorg Suriname Update!

De familie Engelhart heeft ons gevraagd om het volgende artikel met jullie te delen. Ze hadden ons verteld dat ze de zorg van hun vader (foto) hadden toevertrouwd aan een thuiszorgorganisatie in Paramaribo. Hij is op wrede wijze overleden. Door nalatigheid. Hun uitgebreide verhaal kwam in de media en dit heeft voor een goed resultaat gezorgd.

De dood van meneer Engelhart is nog eens heel goed onderzocht en het resultaat is dat de vergunning van de organisatie is ingetrokken!! De familie vindt het belangrijk dat iedereen in Suriname op de hoogte is van dit feit want wat hen is overkomen mag niemand meer overkomen. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan een ieder zodat ze op de hoogte zijn. Dat is de kracht van social media. Iedereen bedankt voor jullie bijdrage.

Disclaimer: Wij van FamilieNieuws hebben het verhaal van de familie gepubliceerd. Dit is hun eigen persoonlijke ervaring en niet die van ons. Uiteraard is de wederpartij vrij om ook hun deel van het verhaal via ons te delen.

Thuiszorg organisatie te Paramaribo

Dag FamilieNieuws, zouden jullie onderstaande brief willen delen met jullie volgers. Het betreft een update omtrent de dood van mijn vader en de betrokkenheid van de thuiszorgorganisatie van mevrouw B. Jullie hadden eerder dit artikel geplaatst. Ons doel is om de gemeenschap te informeren over het resultaat van het onderzoek: dat de vergunning is ingetrokken, maar ook om te voorkomen dat dit zich herhaald. ( Zie artikel) .
Dit wensen wij namelijk niemand toe.

Namens de kinderen van Dhr A.E. Engelhart

Een update:

Onderstaande brief kregen wij binnen als update om met jullie te delen:

VERLEENDE TOESTEMMING THUISZORGORGANISATIE Z&S (van Bosse) INGETROKKEN

Nadat wij op 13 augustus 2019 de zorg van onze 89 jarige vader dhr. A. Engelhart aan thuiszorgorganisatie Z&S van mevrouw van Bosse hadden toevertrouwd, kregen wij op 30 augustus het droevige bericht dat hij onder verdachte omstandigheden is komen te overlijden.

De heer X die in dienst van Z&S die avond dienst had, heeft verklaard dat mijn vader op donderdag 29 augustus 2019 omstreeks 23.00 uur is gevallen. Tegen het bloeden van de 89 jarige werd zijn hoofd met een hemd verbonden. X heeft zijn leidinggevende gebeld, maar er werd niet opgenomen. X heeft nagelaten medische zorg voor onze vader in te roepen. X sloeg pas de volgende ochtend omstreeks 07.00 uur alarm bij de buurvrouw toen hem opviel dat de seniore burger niet reageerde. Het is bekend dat X bloedsporen heeft gewist.

De patholoog anatoom stelde als doodsoorzaak vast schedelbasisfractuur. Onze vader is doodgebloed. Wij, de kinderen, sluiten niet uit dat X onze vader iets heeft aangedaan.
Mevrouw van Bosse en de heer X hebben ons zeer veel leed aangedaan. Ook hebben zij nimmer contact met de familie opgenomen.
Er is een klacht bij de Inspectie Volksgezondheid door de familie ingediend.
Op 19 december hebben wij het schrijven van het Ministerie van Volksgezondheid ontvangen waarin het resultaat van het onderzoek. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de VERLEENDE TOESTEMMING aan de thuiszorgorganisatie Z&S en in rechte vertegenwoordigd door mw.  VAN BOSSE ingetrokken; deze thuiszorgorganisatie is PER NOVEMBER GESLOTEN.

Wij als familie vinden dat de Surinaamse gemeenschap het recht heeft op bovengenoemde informatie. Er zullen nog altijd thuiszorgorganisaties zijn die zich niet houden aan de strenge eisen van het Ministerie van Volksgezondheid, en waarbij zich calamiteiten voordoen die niet gemeld worden.

Gezien het algemeen maatschappelijk belang van het bovenstaande pleiten wij ervoor dat het Ministerie van Volksgezondheid op haar site de informatie deelt met betrekking tot thuiszorg bedrijven die slecht “scoren” of waarvan de toestemming is ingetrokken dan wel gesloten zijn geworden.

Via de Facebook pagina Zorgen om Zorg kan men calamiteiten en onregelmatigheden melden of men kan contact opnemen met WecareSuriname.

Namens de kinderen van dhr. A. E. Engelhart
J. Engelhart

overleden Paramaribo
De overleden meneer Engelhart
P.s. De familie heeft alle namen vrijgegeven, maar wij van FamilieNieuws hebben de namen in het bericht verwijderd/gewijzigd. Dit ivm wet op de privacy waar wij ons aan behoren te houden. De familie heeft het verhaal ook op Facebook gedeeld

Onderstaand bericht kregen we eerder binnen:

We hebben een droevig en zeer ernstig bericht binnengekregen van deze familie uit Paramaribo. Onlangs is hun vader overleden. Ze zeggen dat het komt door nalatigheid.

Ze vertellen in onderstaande brief wat hen is overkomen. Ze delen dit met de gemeenschap als waarschuwing en ze willen dat de overheid iets doet want dit wat hen is overkomen mag nooit meer gebeuren. Lees het verhaal en deel het zodat het de juiste mensen bereikt

Disclaimer: Wij van FamilieNieuws hebben het verhaal van de familie gepubliceerd. Dit is hun eigen persoonlijke ervaring en niet die van ons. Uiteraard is de wederpartij vrij om ook hun deel van het verhaal via ons te delen.

Overleden in Paramaribo

Goedenavond FamilieNieuws, ik wil graag dit verhaal op jullie pagina te delen. We willen namelijk dat het bericht de juiste mensen bereikt

Onze vader uit Paramaribo is namelijk om het leven gebracht.

Het is de Korps Politie Suriname bekend dat de familie Engelhart bijkans drie weken geleden pijnlijk is geconfronteerd met een wrange vrucht van deze “professionele” aanpak: hun 89 jarige vader uit Paramaribo, die toen pas 10 (tien) dagen na vertrek van een dochter was toevertrouwd aan deze organisatie van ene mevrouw B, viel omstreeks 23.00 uur en werd vervolgens door de dienstdoende verzorger de heer X in bed geholpen.

Verbonden met een hemd

Tegen het bloeden van de 89 jarige werd zijn hoofd met een hemd verbonden. De verzorger de heer X. heeft geen enkele actie ondernomen (noch de ambulance gebeld noch alarm geslagen bij de buren en de familie). De verzorger sloeg pas alarm omstreeks 07.00 uur bij de buurvrouw toen hem opviel dat de seniore burger niet reageerde. De buurvrouw die meteen toesnelde heeft meteen de ambulance gebeld en de familie geïnformeerd.

Paramaribo thuiszorg
Voorbeeldfoto van nbcnews.
Alcohollucht

De gealarmeerde arts stelde de dood vast. De politie gelaste sectie op het lijk en de toegesnelde buren werden verwelkomd door een ZWARE ALCOHOLLUCHT uit de adem van de verzorger de heer X.

Ernstige nalatigheid

De patholoog anatoom stelde als doodsoorzaak vast: schedelbasisfractuur ten gevolge van een val en doodgebloed door ernstige nalatigheid.

Reden tot het schrijven van dit artikel is allereerst: de door verschillende bronnen bevestigde informatie dat de verzorger in kwestie niet capabel is en overdag zijn boterham verdient als autoparkeerder te Paramaribo.

Te druk

De tweede prikkel tot het grijpen naar de pen is de ONVERSCHILLIGE HOUDING VAN MEVROUW B de directeur van bedoelde thuiszorgorganisatie. Zij had het te druk om goed geïnformeerd te worden en de plek des onheils te bezoeken en zij heeft op geen enkele wijze attentie betoond.

Intussen is ons bekend dat deze persoon ook al een soortgelijke organisatie had in Amsterdam Nederland (Het is failliet gegaan en ze is naar Suriname gevlucht).

SZF stopgezet

De samenwerking met deze organisatie is door het Staatsziekenfonds op hoger niveau stopgezet!!!

De familie Engelhart doet een DRINGEND BEROEP op de OVERHEID om zo spoedig mogelijk REGULEREND en vervolgens CONTROLEREND op te treden in de thuiszorgsector in Paramaribo / Suriname. Dit ter bevordering van het daadwerkelijk professionaliseren hiervan.

Waarschuwing

Verder willen wij als familie de gehele Surinaamse bevolking waarschuwen voor organisaties zoals deze.!!!!!

Alfonsius Engelhart heeft namens de familie de oproep ook op social media geplaatst. Ze hopen dat de regering en de politie hier gehoor aan zullen geven

Disclaimer: Wij van FamilieNieuws hebben het verhaal van de familie gepubliceerd. Dit is hun eigen persoonlijke ervaring en niet die van ons. Laat dat duidelijk zijn voor een ieder. Uiteraard is de wederpartij vrij om ook hun deel van het verhaal via ons te delen. Want we plaatsen deze verhalen NIET om Suriname af te kraken. Absoluut niet!! We gaan voor een beter Suriname. Als iets niet goed is mag dat gezegd worden. Maar als iets wel goed is, moet dat ook gezegd worden!Heb je ook een ervaring die je wilt delen? Stuur ons jouw verhaal!

P.s. De familie heeft alle namen vrijgegeven, maar wij van FamilieNieuws hebben de namen in het bericht verwijderd/gewijzigd. Dit ivm wet op de privacy waar wij ons aan behoren te houden.