Bekendmaking omtrent Wet Rij -en Voertuigen Belasting Suriname

verkeer Suriname
Hierbij een officieel schrijven vanuit de regering omtrent de Wet Rij -en Voertuigen Belasting Suriname

[quads id=1]

De regering heeft besloten dat de wet in 2020 toch zal worden gewijzigd. Bekijk het bericht voor meer informatie en lees wat je moet doen als je al hebt betaald. Geef het door aan belanghebbenden

[quads id=1]

Belasting Suriname

In augustus 2018 is de Wet Rij -en Voertuigen Belasting (Wet R&VB) goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA). Vanaf 15 november 2018 kon eenieder die in het bezit is van een rij en of voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, zijn belastingplicht voldoen. De implementatie van de Wet R&VB verliep niet vlekkeloos, voornamelijk vanwege interpretatieverschillen. Vandaar dat de Regering besloten heeft de wet R&VB te herzien.

[quads id=1]

Toch aanpassen

De werkgroep Herziening Wet R&VB 2018 heeft de Wet R&VB 2018 geëvalueerd. Voorgesteld is om de Wet R&VB te wijzigen, zodat enkele bepalingen beter in overeenstemming gebracht kunnen worden met de maatschappelijke realiteit. Zodra de aanpassingen van de wet door DNA zijn aangenomen, zal de handhaving op de door de wet voorgeschreven manier geschieden.

2021

Ingaande 1 januari 2021 zal elke bezitter van een rij en of voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, aan zijn belastingplicht moeten voldoen. De wet schrijft dwingend voor dat de belasting elk kalenderjaar is verschuldigd. Overeenkomstig artikel 3 en 4 van bovengenoemde wet. Strikt gezien moeten rij-en voertuigen die zich begeven op de openbare weg per 1 januari 2019 voorzien zijn van een geldige belastingsticker.

[quads id=1]

Vrijwaring

De Wet R&VB zal in 2020 worden gewijzigd. In die overgangsperiode zijn zij die in 2019 voldaan hebben aan hun belastingplicht, gevrijwaard om voor 2020 R&VB te betalen. Diegene die in 2019 niet hebben voldaan aan hun belastingplicht krijgen de ruimte dit alsnog te voldoen. Restitutie van R&VB is niet mogelijk vanwege het feit dat de betaling van deze belasting dwingend door de wet voorgeschreven is en elke bezitter van een rij en of voertuig verplicht is deze te betalen.

[quads id=1]

100%

R&VB is een bestemmingsheffing, wat betekent dat de bestemming van tevoren bepaald is t.w. zorg dragen voor een adequaat wegennet. Ofschoon de wet zegt dat 10% van het ontvangen geld besteedt zal worden voor de wegen, heeft de minister van Financiën kenbaar gemaakt dat alle ontvangen middelen voor de infrastructuur van het wegennet Suriname gebruikt zullen worden

Bron:

https://www.deboodschap.today/rij-voertuigen-belasting-2020/