Werken in Suriname? Let op! Werkvergunning is vereist!

werken Suriname
Wil je als buitenlander werken in Suriname? Dat kan! Maar niet zomaar. Er zijn regels, en niet iedereen houdt zich daaraan. Het ministerie laat weten dat ze samen met de politie en arbeidsinspectie zullen optreden tegen overtreders van de wet! Er zullen boetes worden opgelegd.

[quads id=1]

Alle buitenlanders hebben namelijk een bedrijfsvergunning nodig, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor vluchtelingen, voor mensen die getrouwd zijn met Surinamers, remigranten etc. Bekijk de details hierover in het bericht en deel het met anderen zodat iedereen hier rekening mee kan houden.

[quads id=1]

Werken in Suriname

Het NII Suriname schreef het volgende hierover: Arbeid zal optreden tegen overtreders Wet Werkvergunningen Vreemdelingen. De problematiek van arbeidsmigranten en asielzoekers op de arbeidsmarkt vormt een grote uitdaging voor het ministerie van Arbeid. Op basis van voorlopige rapportage vanuit de Arbeidsinspectie en de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen kan worden geconcludeerd dat er in enkele gevallen onregelmatigheden plaatsvinden bij het in dienst nemen van vreemdelingen. Zo is gebleken dat vreemdelingen in dienst worden genomen zonder de vereiste werkvergunning. Het ministerie zal hiertegen optreden en wenst middels dit persbericht overtreders tijdig te waarschuwen.

[quads id=1]

Werkvergunning

Volgens de Wet Werkvergunning Vreemdelingen is er werkvergunning vereist voor vreemdelingen die wensen te werken in ons land, met uitzondering van bepaalde categorieën.Het ministerie roept daarom werkgevers op om zich strikt te houden aan de Surinaamse arbeidswetgeving voor het geval ze vreemdelingen in dient hebben of in dienst wensen te nemen. Een vreemdeling is een persoon die niet de Surinaamse nationaliteit bezit. De vergunning wordt aangevraagd op het ministerie bij de Afdeling Werkvergunningen. De aanvraag geschiedt door de werkgever bijgestaan door de betreffende werknemer. Elke werkvergunning is geldig voor één bepaalde werkgever en één bepaalde werknemer.

[quads id=1]

Geen werkvergunning nodig

De categorieën van vreemdelingen die geen werkvergunning nodig hebben zijn:

-Personen van wie krachtens een overeenkomst met andere landen of een verdrag van een volkenrechtelijke organisatie dat ons bindt, een werkvergunning niet mag worden verlangd;
-Vreemdelingen gehuwd met een Surinaamse partner;
-Remigranten van Surinaamse origine;
-Bepaalde categorieën van Caricom-staatsburgers voor wie een werkvergunning niet is vereist;
-Houders van de status Persoon van Surinaamse Afkomst (PSA) volgens de Wet PSA.
-Personen die zijn toegelaten in Suriname als vluchtelingen en die de zodanige status kunnen aantonen met het betreffend verblijfsdocument;

[quads id=1]

Ministerie

Om geen misverstanden te laten bestaan over de status van een vreemdeling is het raadzaam dat de werkgever zich met de vreemdeling wendt tot de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen van het ministerie teneinde geïnformeerd te worden of er wel of niet een werkvergunning is vereist.

[quads id=1]

De Arbeidsinspectie, politie Suriname en bijzondere functionarissen van de minister van Arbeid zijn belast met de opsporing van overtredingen van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen. Bij geconstateerde overtredingen zullen boetes worden opgelegd.

Bron:

https://www.deboodschap.today/arbeid-zal-optreden-tegen-overtreders-wet-werkvergunningen-vreemdelingen/

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland