Huisvesting is een groot probleem in Suriname – huur en verhuur regels moeten aangepast worden (video’s)

huis Suriname
Mag een huiseigenaar zomaar licht en water afsluiten terwijl er huurders in het huis zitten? Mogen woningen in valuta’s verhuurd worden? Wat gebeurt er met je partner als je overlijdt? Mag die wel in het huurhuis blijven wonen? Sommige mensen wonen voor altijd bij hun ouders en grootouders omdat het onmogelijk is om een eigen huis te hebben.

[quads id=1]

Allemaal problemen waar veel mensen in Suriname mee te kampen hebben. Daarom is het van groot belang dat de wet duidelijk is en zo nodig wordt aangepast. Meer hierover in het bericht. En bekijk de video’s van de besprekingen in de DNA. Wat moet er nog meer in de wet geregeld worden?

[quads id=1]

Lees ook: Huisbazin Kamila S. slaat man zijn tand uit mond vanwege huurachterstand

Huren in Suriname

In De Nationale Assemblee is de behandeling begonnen van de wet ‘Huur en verhuur van woonruimten’ en de instelling van een huurcommissie. De nieuwe wetgeving moet de bestaande Huurbeschermingswet van 1948 vervangen. Huisvesting is volgens mede-initiatiefnemer van de wet, Jennifer Geerlings-Simons (NDP), één van de grootste problemen voor Surinamers.

Tekort aan huisvesting in Suriname

Behalve dat er een nijpend tekort is aan huisvesting in Suriname doen zich in de praktijk extreme gevallen voor tussen huurders en verhuurders waarin de bestaande wet niet voorziet. Deze is vooral bedoeld om vooral huurders te beschermen tegen onder andere uitzetting door de verhuurder.

[quads id=1]

Uit huis zetten

Lees ook: 25-jarige dame met huurachterstand vernielt huis

Echter, er doen zich in een veranderende situatie gevallen voor waar de verhuurder die een huurder niet uit de woning kan zetten, overgaat tot terroriserende praktijken, zoals het afsluiten van licht- en watervoorziening die op naam van de verhuurder staan.

[quads id=1]

Anderzijds voorziet de wet ook niet in bescherming van de bonafide verhuurder om op een gemakkelijkere manier zijn of haar eigendom terug te krijgen zonder daarmee in een nadelige positie te komen. Het proces kan soms wel tot twee jaar duren.

In vreemde valuta

Geerlings-Simons vindt dat de huidige wet niet de regulering biedt die nodig is. “Het is noodzakelijk dat er een wet is die de huursector regelt.” Een andere reden voor de nieuwe wet is de vraag van huur in vreemde valuta die volgens haar een behoorlijk effect heeft op de koers van de Amerikaanse dollar en de euro.

[quads id=1]

Het voorstel is dan ook dat het verhuren van sociale woningen voortaan niet meer mag in vreemde valuta. De politica heeft er wel oor naar dat in geval van inflatie de huur mag worden aangepast, maar niet buitensporig. In de nieuwe ontwerpwet is voor de sociale doelgroep een streefbedrag genoemd van 9,5 procent van een bedrag, bijvoorbeeld SRD 250.000, waarbij het huurbedrag komt op ruim SRD 2.300.

Praktische voorbeelden

Dit en vele andere zaken in de wet en praktische voorbeelden die tijdens het debat naar voren zijn gekomen, moeten nog met de deskundigen worden uitgewerkt. De nieuwe wet zal specifiek aangeven wat wordt verstaan onder een woning of een appartement.

[quads id=1]

Lees ook: Dame bedreigd en intiem betast door Gio tijdens bezichtiging huurhuis te Flora Paramaribo

Daarnaast zal het verboden zijn dat bij een echtpaar of een samenwonend stel de ene partner op straat komt te staan bij overlijden of vertrek van de andere. Voor de overblijvende partner gelden echter wel alle huurregels. De wet voorziet ook in instelling van een huurcommissie, die toeziet op naleving van de wet en ook bindende besluiten kan nemen.

Uitvoerende macht
huis Suriname
Vrijdag tijdens de vergadering

Hierover is er kritiek bij sommige parlementariërs. Zo stelt Patricia Etnel van de NPS de vraag of deze commissie die valt onder de uitvoerende macht niet op de stoel gaat zitten van de rechter. Huurders die bedreigd worden met uitzetting, maar ook de verhuurder kunnen zich wenden tot de commissie die dan een bindend besluit neemt.

[quads id=1]

Vrijdag

De behandeling van de nieuwe wet is vrijdag in een openbare commissievergadering gehouden waarin de initiatiefnemers uitleg hebben gegeven aan de commissie van rapporteurs. Dit orgaan zal verslag doen aan het parlement waarna de wet in een plenaire openbare vergadering zal worden behandeld.

Video’s

De Nationale Assemblee: Bespreking van de ontwerp-wet houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimten en instelling Huurcommissie (Huurwet woonruimte 2018). (Initiatiefvoorstel ingediend dd 31/08/18 door de leden J. Simons en R. Cotino).
C.v.R. de leden: S. Afonsoewa (Vz), M. Jogi, Y. Maabo, D. Pokie, S. Samidin, P. Etnel enJ. Wielzen.

Bekijk hier de video’s:

[quads id=1]

gerelateerde berichten:

Nep onderneemster opgesloten door de politie – huis huren in Suriname Paramaribo

Broer uit Nederland sloopt woning in Suriname om huurders te verwijderen (video)

Bron:

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/11/18/dna-werkt-aan-regulering-huur-en-verhuur-woningen/

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland