Gezin uit Paramaribo in nood omdat vader in de bak zit na mishandeling buitenvrouw

buitenvrouw Paramaribo
Man mishandelt buitenvrouw, politie sluit hem op. Binnenvrouw en kinderen hebben geen geld om te eten! Wat een ellende. Laat het meteen een les zijn voor anderen. Zorg dat je niet afhankelijk bent van een man/vrouw!!

Deze man uit Paramaribo heeft zijn buitenvrouw met wie hij 5 jaar een relatie heeft vreselijk mishandeld. Hij verzorgde haar en gaf haar onderdak. Maar dat geeft je niet het recht om haar te mishandelen toch? Zal zijn binnenvrouw nu wel bij hem weggaan? Misschien is het nu tijd om een baantje te zoeken. Hetzelfde geldt voor buitenvrouw. Of gaat deze driehoeksverhouding gewoon door als meneer vrijkomt?

Man uit Paramaribo

Suriname Times schreef het volgende hierover: Man uit Paramaribo die buitenvrouw sloeg blijft aangehouden. Rechter Maureen Dayala heeft het verzoek van raadsman Radjesh Bhoewar afgewezen om Serge A, die verdacht wordt van bedreiging, mishandeling, vernieling en zware mishandeling van zijn buitenvrouw, voorlopig in vrijheid te stellen.

Foto’s

Zij merkt op dat er geen sprake is van botbreuk bij het slachtoffer, maar als zij foto’s van de vrouw in het dossier bekijkt, ziet zij vele blauwe en rode plekken.

Relatie van 5 jaar

De magistraat wil het slachtoffer horen. Bhoewar vroeg opheffing van de voorlopige hechtenis van de man die een relatie van vijf jaar had met zijn buitenvrouw. Volgens hem heeft de verdachte al het mogelijke gedaan voor het slachtoffer qua levensonderhoud en het bieden van onderdak. Bhoewar zei dat er op een gegeven moment een voorval zich voordeed dat het slachtoffer is mishandeld.

Hij gaf aan dat de vrouw geen botbreuk heeft opgelopen. Serge A is gezinshoofd en vader van een aantal kinderen. Het gezin van de verdachte heeft door zijn opsluiting geen inkomen en kan niet voorzien in eigen levensonderhoud.

Spijt

De verdachte heeft spijt. Officier van justitie Mirella van Dijk zei dat de man door het voorzien van zijn buitenvrouw in het levensonderhoud het recht niet krijgt haar te slaan. Zij zei dat indien de verdachte in vrijheid wordt gesteld hij weer voor de poort van het slachtoffer zal staan.

Zijn kinderen

Volgens haar staan de ernstige bezwaren overeind. Serge A zei dat hij het slachtoffer niet heeft geslagen. Volgens hem zijn zijn kinderen door zijn opsluiting brodeloos geworden. Op 13 november wordt de behandeling van deze zaak voortgezet