Opgelet! Verplichte bijdrage ouderschapsverlof in Suriname

zwanger Suriname
Hierbij een belangrijke bekendmaking voor zwangeren of toekomstige ouders. Ouderschapsverlof in Suriname betekent: Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken en het vaderschapsverlof van minimaal 7 dagen.

[quads id=1]

Het loon wordt volledig uitbetaald over de gehele periode van het ouderschapsverlof. Daartegenover staat dat alle werknemers en werkgevers een verplichte maandelijkse bijdrage moeten doen. Bekijk onderstaand bericht voor meer informatie en deel het met iedereen!

[quads id=1]

Ouders Suriname

NII Suriname schreef het volgende hierover: Verplichte bijdrage ouderschapsverlof 1 procent van brutoloon. Arbeidsvoorlichter Imro Smith en onderdirecteur Arbeid, Glenn Piroe over de financiering van het ouderschapsverlof

Het loon wordt volledig uitbetaald over de gehele periode van het ouderschapsverlof. Daartegenover staat dat alle werknemers en werkgevers een verplichte maandelijkse bijdrage moeten doen aan het ‘Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof’ dat verantwoordelijk is voor de doorbetaling.

[quads id=1]

Brutoloon werkgever

De bijdrage is gelijk aan 1 procent van het brutoloon van de werknemer. Dit zegt de onderdirecteur van Arbeid, Glenn Piroe, in de nieuwe aflevering van Wroko Afersi met als onderwerp “Financiering van het Ouderschapsverlof”. Onder het ouderschapsverlof in Suriname kan worden gerekend: het zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken en het vaderschapsverlof van minimaal 7 dagen.

[quads id=1]

Volgens arbeidsvoorlichter, Imro Smith, bestaat de bijdrage uit een werkgeversaandeel van minimaal 50 procent en een werknemersaandeel van maximaal 50 procent. De werkgever is verplicht om het werknemersaandeel bij elke loonbetaling in te houden en direct daarna samen met het werkgeversaandeel af te dragen aan het fonds. Hij zegt dat de werkgever verplicht is zijn werknemer het bewijs te verschaffen dat de bijdrage aan het fonds is voldaan.

Maandelijks

Het fonds zal op zijn website maandelijks bekendmaken welke bedrijven aan hun verplichting hebben voldaan. Hierdoor kunnen werknemers ook checken of hun bedrijf heeft voldaan aan de verplichting tot afdracht van de bijdrage. Volgens Smith kan de verplichte bijdrage aan het fonds op zijn vroegst in de maand december dit jaar worden uitgevoerd. Pas hierna kan worden bekendgemaakt wanneer het fonds zal overgaan tot vergoeding van het verlof.

[quads id=1]

Onderdirecteur Piroe zegt dat de financiering van het verlof alleen mogelijk is als alle werknemers en werkgevers zich aan hun plicht houden. Hij benadrukt dat alle werknemers verplicht zijn bij te dragen aan het fonds, ongeacht hun geslacht, leeftijd, levensovertuiging of geaardheid. Ook werknemers die geen kinderen kunnen krijgen of geen kinderwens hebben, zijn verplicht bij te dragen. Deze bijdrageplicht duurt zolang de werknemer betrokken is in een arbeidsovereenkomst. Hij verduidelijkt dat is uitgegaan van het solidariteitsprincipe en -beginsel om de financiering mogelijk te kunnen maken.

2022

Ten aanzien van de bijdragen verduidelijkt de onderdirecteur hij dat in de komen de 3 jaren een uitzondering wordt gemaakt voor bedrijven die het ouderschapsverlof zelf financieren. Deze bedrijven hoeven voorlopig niet bij te dragen aan het fonds omdat ze tot uiterlijk 2022 in de gelegenheid worden gesteld hun bestaande regeling ter financiering van het ouderschapsverlof uit te voeren. Het gaat hierbij om voornamelijk cao-bedrijven. De regelingen en voorzieningen die deze bedrijven met hun personeel hebben over het ouderschapsverlof blijven voorlopig van kracht. Deze afspraken zullen uiterlijk in 2022 in overeenstemming moeten zijn gebracht met de wet Arbeidsbescherming Gezin. Vanaf dat moment zijn deze bedrijven verplicht bij te dragen aan het fonds.

[quads id=1]

Ministerie van arbeid

Arbeidsvoorlichter Smith zegt dat de wet niet van toepassing is op landsdienaren. Het ligt wel in de bedoeling dat de voorzieningen van de ambtenaren spoedig in lijn worden gebracht met deze wet. Dit is volgens hem geen aangelegenheid van het ministerie van Arbeid, maar van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het programma Wroko Afersi wordt vrijdag aanstaande uitgezonden op GOV.TV en kan hierna op YouTube en Facebook bekeken worden.

Bron:

https://www.deboodschap.today/verplichte-bijdrage-ouderschapsverlof-1-procent-van-brutoloon/

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland