Onze moeder Adriana van Dams is op een gezegende leeftijd overleden in Suriname

overleden Suriname
De kinderen Telles en Emanuel maken bekend dat hun moeder is overleden in Suriname. Bekijk het bericht voor meer informatie en geef het door aan belanghebbenden.

Overleden,

Onze moeder

Adriana Antoinette van Dams

Gelijk een hinde die naar waterbekken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Met diepleed wezen maken wij bekend dat van ons in Suriname is heengegaan op zondag 11 augustus onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder mevrouw Adriana Antoinette van Dams. Op een gezegende leeftijd van 91 jaar.

Namens de kinderen, kleinkinderen en overkleinkinderen:
Ingrid Telles en gezin
Irene Emanuel en gezin
Wilgo Emanuel
Carlos Emanuel en gezin

De singi neti en begrafenis worden nader bekendgemaakt

overleden Suriname