Nieuwe wet in Suriname moet woningnood onder huishoudens met lage inkomens terugdringen (video’s)

wonen Suriname
Goed nieuws voor iets oudere mensen, mensen met een lagerinkomen, zelfstandige ondernemers of mensen zonder vaste job in Suriname. Voor deze mensen was het bijna onmogelijk om een lening te krijgen daarom hebben velen geen eigen woning.

[quads id=1]

Maar de nieuwe wetten kunnen het voor deze mensen een stuk makkelijker maken. Bekijk onderstaand bericht voor meer informatie. Kijk ook naar de uitgebreide en interessante video’s erover! Deel het met de mensen die moeite hebben met het krijgen van een lening. Ze zullen blij zijn! Ja toch?

[quads id=1]

Wonen in Suriname

De Ware Tijd Suriname schrijft het volgende hierover: Wet Woningbouwfonds bijna klaar. De wet Woningbouwfonds is bijna gereed. De parlementaire commissie die de openbare behandeling voorbereidt, heeft tijdens een commissievergadering dinsdag dit wetsontwerp verder besproken. Ook de hieraan gekoppelde wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting is besproken. Beide fondsen komen op initiatief van assembleeleden.

[quads id=1]

Minister Hoefdraad

Financiën minister Gillmore Hoefdraad stelde dat de regering volledig achter beide fondsen staat. Hij merkte op dat de inkomenssituatie van de aanvrager bepalend is voor het verkrijgen van financiering uit het Woningbouwfonds. De aanvrager van een hypothecaire lening moet een regelmatig inkomen hebben om aan de terugbetaling te kunnen voldoen.

Geen vast dienstverband

Het fonds is voornamelijk gericht op werkenden die niet in vaste loondienst zijn bij de overheid of het particulier bedrijfsleven en daardoor niet aan hun trekken komen bij het bankwezen. Initiatiefnemer Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat veel burgers die als zelfstandigen diensten verlenen op diverse gebieden soms zelfs een hoger inkomen hebben dan mensen in vaste dienst, maar omdat ze geen werkgeversverklaring kunnen overleggen ze geen leningen kunnen krijgen bij banken.

wonen Suriname
Voorbeeldfoto van Junkmail blog

[quads id=1]

Ouder dan 50 jaar

Ze noemde onder andere taxichauffeurs, schoonheidsspecialisten, bouwvakkers en kapsters. Ook personen die ouder zijn dan 50 jaar, wel in staat zijn om een hypothecaire lening terug te betalen, maar vanwege hun leeftijd ook niet aan hun trekken kunnen komen bij de commerciële banken.

Het Garantiefonds is eigenlijk een soort verzekeringsmechanisme, waar banken op kunnen terugvallen, indien een kredietnemer gedurende een bepaalde periode geen aflossing zou kunnen plegen. De rente wordt dan gedurende een bepaalde periode door het Garantiefonds aan de desbetreffende bank betaald, totdat de kredietnemer daartoe zelf weer in staat is. In de wetten zijn hierover tijdsbepalingen opgenomen.

[quads id=1]

Verhuren

Simons legde uit dat bedrijven die woningen opzetten om te verkopen niet in aanmerking komen voor financiering uit het Woningbouwfonds. Alleen organisaties die woningen willen bouwen die verhuurd zullen worden of in huurkoop zullen worden aangeboden aan mensen die uit het Woningsbouwfonds mogen trekken, kunnen in aanmerking komen voor financiering.

Aanvragers van kredieten

De hypotheken worden niet aan de bouwbedrijven verstrekt, maar aan de individuele aanvragers van kredieten, stelde Simons. Minister Hoefdraad merkte op dat om in aanmerking te komen voor een lening, de aanvrager een compleet beeld van zijn inkomens- en vermogenssituatie dient te presenteren. Het streven is, aldus de minister, de woningnood onder huishoudens met lage inkomens in Suriname terug te dringen.

[quads id=1]

Lage inkomens

Hoefdraad: “Personen in Suriname die tot de lage- en de midden inkomensklassen behoren, zijn ondanks dat zij een inkomen hebben niet banckable om voor een financiering in aanmerking te komen, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende zekerheid is dat de kredietontvanger in staat zal zijn om het krediet terug te betalen. Daarnaast acht de kredietverstrekker vaak het risico te groot”. Vanuit voornoemde fondsen kunnen aan kredietverstrekkers zekerheden worden gegeven.

Bekijk hier de video van ‘De Straat’ erover:

En vanuit de DNA:

[quads id=1]

Bron:

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/08/07/wet-woningbouwfonds-bijna-klaar/

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland