Opgelet! Burgers kunnen niet meer in aanmerking komen voor erfpachtpercelen in Suriname.

perceel Suriname
Let op, er zijn belangrijke wijzigingen in de wet. Erfpacht in Suriname wordt bij wet geschrapt. Burgers kunnen dus niet meer in aanmerking komen voor erfpachtpercelen

[quads id=1]

Bekijk onderstaand artikel voor meer informatie en geef het door aan belanghebbenden. Lees ook wat er gebeurt bij overlijden.

[quads id=1]

Erfpacht Suriname

De Ware Tijd Suriname schreef het volgende hierover: Erfpacht bij wet geschrapt. Burgers kunnen voortaan niet meer in aanmerking komen voor erfpachtpercelen. Met de wijziging van het decreet ‘Rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden’ vervalt de grondtitel erfpacht. Na de afkondiging van de wetswijziging door de president zal alleen nog sprake zijn van grondhuur.

[quads id=1]

Grondhuur Suriname

Het wetsvoorstel moet de rechtszekerheid van houders van erfpachtgronden waarborgen, aldus de assembleeleden en initiatiefnemers Jennifer Simons, Amzad Abdoel, Joan Wielzen en Keshopersad Gangaram-Panday. Eerder dit jaar ontstond grote beroering onder houders van erfpachttitels nadat het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer had bekendgemaakt dat gronden waarvan de titels niet tijdig waren verlengd terug zouden gaan in de boezem van de Staat.

[quads id=1]

Houden aan de voorwaarden

Artikel 5 van het decreet gaf vóór de wijziging aan, dat indien de titelgerechtigden geen verzoek hebben gedaan om de grond in grondhuur te krijgen, deze vervallen tot vrij domein. Na afkondiging van de gewijzigde wet gaan deze gronden niet terug in de boezem van de staat wanneer titelgerechtigden op tijd een verzoek doen aan de RGB-minister om hun terreinen om te zetten in grondhuurpercelen en de minister het verzoek honoreert. Belanghebbenden moeten zich wel hebben gehouden aan de voorwaarden die bij uitgifte waren gesteld, waaronder het voldoen aan een bepaalde cultuurplicht.

[quads id=1]

Wetswijziging

In de wetswijziging is ook bepaald dat indien bij overlijden van de titelgerechtigde deze de nalatenschap niet had geregeld, de grond wordt toegewezen aan degene die daarop woont. Die persoon moet er vervolgens voor zorgen dat andere eventuele rechthebbenden of erfgenamen worden vergoed. Voorts is bepaald dat de RGB-minister uiterlijk 18 maanden na indiening van het verzoek een beslissing moet nemen, om te voorkomen dat verzoeken onnodig lang blijven liggen.

Bron:

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/08/04/erfpacht-bij-wet-geschrapt/

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Paramaribo, Suriname en Nederland