Hoe zit het met de zoon van de minister in Suriname? (video)

minister Suriname
De zaak omtrent het meisje dat misbruikt zou zijn door de zoon van ex-minister Samsoedien in Suriname is een zeer moeilijke zaak.

[quads id=1]

Zoon Riaaz zit nog steeds achter slot en grendel, maar is dat wel eerlijk? Er is namelijk een kans dat hij erin is geluisd. Of heeft iemand anders het meisje misbruikt? Lees het uitgebreide artikel voor de extra Update. Kijk ook naar de video waarin de advocaat van Riaaz het 1 en ander uitlegt. Moet Riaaz worden vrijgelaten? Wat denken jullie van deze zaak?
Minister Suriname

Dagblad Suriname schrijft het volgende hierover. DNA zoon ex-minister matcht niet met aangeboden zaad. De advocaten Irene Lalji en Murvin Dubois tasten nog in het duister waarom de rechter het DNA-onderzoek in de zaak van Riaaz K., zoon van een de ex-minister Roline Samsoedien, negeert. In deze zaak zit deze verdachte bijkans een maand in voorarrest.

meisje Suriname
Foto’s binnengekomen via Facebook

De advocaten hadden een persstilte gelast, daar zij het Openbaar Ministerie de ruimte boden om in alle rust het werk aan deze case te doen.

[quads id=1]

Slachtoffer uit Suriname

Inmiddels is deze persstilte weer doorbroken. In het dossier staat vermeld dat het meisje aangaf dat de verdachte een handeling heeft gepleegd, waarbij er zaad op haar kleding was gekomen. In verband met dit onderzoek heeft de afdeling Forensisch Onderzoek (FO) de desbetreffende kleding van het slachtoffer in beslag genomen. FO had deze kleding doorgelicht en trof sporen van zaad aan. Het OM besloot om de sporen aan te bieden voor een DNA-test. De raadslieden hebben hun volledige medewerking verleend en gelasten een mediastilte in afwachting op het DNA-resultaat.

[quads id=1]

Afgelopen woensdag kwam het DNA-resultaat binnen met als uitvloeisel dat de zaad sporen, die gevonden zijn op de kleding van het vermeende slachtoffer, niet overeenkomen met de DNA van de verdachte.

Advocaten trekken vier conclusies

“Als je in zo een zedendelict een slachtoffer hebt, dat beweert handelingen te hebben ondergaan waarbij er sprake is geweest van een zaad op de kleding, dan betekent zulks dat als nu het DNA-onderzoek als uitsluitend bewijs aangeeft dat het zaad niet van de verdachte afkomstig is, dat je daar vier verschillende conclusies uit kan trekken: het meisje uit Suriname liegt of de sporen zijn ongetwijfeld van iemand anders, die het meisje misbruikt. Een andere conclusie kan zijn dat iemand opzettelijk zaad heeft gezet op de kleding van het meisje of dat verdachte valselijk wordt beschuldigd in deze zaak.

[quads id=1]

Feit is dat DNA-resultaat uitwijst dat het niet van de verdachte is”, aldus Lalji.

Verzoek 54a afgewezen

De verdediging heeft toen het OM aangeschreven, daar het resultaat overduidelijk is om de verdachte Riaaz in vrijheid te stellen. De advocaten deden op basis van dit resultaat een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, gebaseerd op artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering, bij de rechter-commissaris. Rechter-commissaris (rc) Anand Charan heeft het verzoek van de raadslieden echter afgewezen. Tegen deze beslissing van de rc is de verdediging in hoger beroep gegaan op maandag 20 mei.

[quads id=1]

Waarom wordt het DNA-onderzoek ter zijde gelegd?

Maandag is Riaaz voorgegaan voor de bewaring bij rechter-commissaris Maitrie Kuldipsing. De advocaten hebben de rechter erop gewezen dat bij de bewaring sprake moet zijn van ernstige bezwaren en dat zij de bewaring moet weigeren, omdat het DNA-onderzoek uitwijst dat het aangetroffen zaad van iemand anders is. De magistraat heeft de bewaring van Riaaz toegestaan.

[quads id=1]

“Wij vragen ons als verdediging af waarom het DNA-resultaat ter zijde wordt gelegd? Het OM moet nu gaan onderzoeken van wie het zaad is dat op de kleding van het meisje is aangetroffen”, aldus de advocaten. Riaaz blijft aangehouden.

De advocaat van de minister gaat persoonlijk in op een aantal vragen van TBN PRIME ALERT. Kijk hier naar de video ervan:

Eerdere berichten:

Meisje van 10 jaar mogelijk niet het enige ‘slachtoffer’ – zoon van ex-minister Suriname nu officieel verdacht

Minister Suriname reageert geschrokken op misbruik aangifte tegen haar zoon

Bron:

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/dna-zoon-ex-minister-matcht-niet-met-aangeboden-sperma/
Geschreven door Saskia Bandhan