Vermoedelijke financiële onregelmatigheden bij de Postspaarbank van Suriname?

bank Suriname
Mogelijk zijn er miljoenen SRD’s en ook vreemde valuta’s die aan leningen zijn verstrekt, nooit terugbetaald.

[quads id=1]

Bankrekeningen van toppers die zomaar worden aangezuiverd? Toppers die extra betaald krijgen naast hun gewone salaris? Hoe dan? Wie kan deze financiële onregelmatigheden bij de SPSB verklaren? Bekijk het bericht voor meer informatie.
SPSB Suriname

Vermoedelijke financiële onregelmatigheden bij SPSB. Bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) doen zich mogelijk al enige tijd financiële onregelmatigheden voor. Zo kwam dinsdag naar voren tijdens een vergadering van vakcentrale C-47. Het zou gaan om miljoenen Surinaamse dollars, maar ook bedragen in vreemde valuta die aan leningen zijn verstrekt, nimmer zijn terugbetaald, maar uit de boeken van de bank zijn geschrapt, verneemt de Ware Tijd.

[quads id=1]

Duistere zaken

Veel projecten van de overheid waarbij financiering plaatsvindt, waaronder woningbouw, lopen via deze bank.

C-47-voorzitter Robby Berenstein die deze zaak aanroerde merkte op dat er zich talrijke duistere zaken voordoen die in het kader van corruptiebestrijding aangepakt zouden moeten worden, wat echter niet gebeurd. Ook dit schandaal waar hij niet te diep op inging typeert de vakbondsleider als corruptie.

[quads id=1]

Minister van financiën

Hij riep de minister van Financiën en de Centrale Bank van Suriname op in te grijpen. Er word volgens Berenstein op een “onbesuisde manier” omgesprongen met staatsmiddelen die aan SPSB worden toevertrouwd. De vakcentrale zal deze zaak niet op zijn beloop laten.

bank Suriname

Uit bekomen informatie blijkt dat de bankrekeningen van sommige personen, inclusief SPSB-toppers, organisaties en bedrijven voor langere periode rood staan waarbij het om grote bedragen gaat die plotseling zonder dat terugbetaling heeft plaatsgevonden worden gezuiverd.

[quads id=1]

Gelieerd aan de regering

In veel gevallen gaat het ook om leningen die zijn verstrekt aan personen, bedrijven en stichtingen van personen die gelieerd zijn aan de regering. Ook schulden van assembleeleden van zowel de coalitie als oppositie die in het krijt stonden bij de bank zijn uit de boeken geschrapt.

Extra betalingen

Voorts blijken betalingen te zijn verricht aan toppers van de bank die onder het noemer “werkzaamheden” zijn geboekt, terwijl die functionarissen daarnaast hun normaal salaris ontvangen. Naar verluidt hebben zich de afgelopen periode nog meer financiële onregelmatigheden voorgedaan. Zo komen bedrijven waar de directeur aan gelieerd zou zijn in aanmerking voor allerlei faciliteiten.

[quads id=1]

Zaak in onderzoek

Het geld dat op deze wijze volgens een informant is “verdwenen en gewoon gegeven aan mensen” komt onder andere van de rekening ‘Aangehouden Post Min Fin’ van het ministerie van Financiën. Deze zaak is intussen al enkele dagen voor onderzoek aan de procureur-generaal voorgelegd.

Bron: Voor extra informatie hierover en overig nieuws, koop DWT krant
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis. FamilieNieuws is er voor en door mensen uit Suriname en Nederland