Bericht van de regering omtrent rij- en voertuigen belasting Suriname

verkeer Suriname
Hierbij een bericht van de regering omtrent het genomen besluit dat per 1 januari 2019 rij- en voertuigen belasting zal worden geheven in Suriname

[quads id=1]

Er is inmiddels ruim SRD 52 miljoen ontvangen aan rij- en voertuigenbelasting. Bekijk het bericht om te lezen wat ze meer vertellen over de wet. Deel het met een ieder zodat ze op de hoogte zijn. Wat betekent het eigenlijk?
Belasting Suriame

RIJ- EN VOERTUIGEN BELASTING. De Nationale Assemblee heeft in de maand augustus 2018 het besluit genomen dat per 1 januari 2019 rij- en voertuigen belasting zal worden geheven, van rij- en voertuigen die zich op de openbare weg bevinden.

[quads id=1]

Vanwege de signalen uit de samenleving heeft de regering toen gemeend om de betalingsperiode te verruimen tot en met 28 februari 2019. Bij de uitvoering van de controle is de instructie gegeven om sancties voorlopig achterwege te laten, doch een dringend beroep te doen op burgerzin voor het nakomen van de betalingsverplichting. Verscherping van de controle zal, na aanpassing van de strafbepalingen in de wet, in de tweede helft van het jaar plaatsvinden.

[quads id=1]

Maatschappelijke groepen hebben het Ministerie van Financiën erop gewezen, dat er in de wet zaken zijn opgenomen die kritischer tegen het licht dienen te worden bekeken. Zo zou er sprake kunnen zijn van een dubbele belasting van voertuigen met aanhangwagens. Verder zullen de strafbepalingen na consultatie met de procureur-generaal (PG) worden aangescherpt. Het ministerie van Financiën zal dit jaar nog voorstellen doen om bepaalde wijzigingen aan te brengen, waardoor de wet naadloos kan aansluiten bij de maatschappelijke behoeften.

[quads id=1]

Wij kunnen de samenleving op dit moment informeren dat er inmiddels ruim SRD 52 miljoen is ontvangen aan rij- en voertuigenbelasting. In de wet is opgenomen dat minstens 10% van de opbrengst zal worden besteed aan de Wegenautoriteit. Na de eerste regeringsevaluatie is besloten om de wet materieel uit te voeren en alle opbrengsten te besteden aan de districten en de Wegen Autoriteit, zodat er diverse hoognodige infrastructurele werken kunnen worden uitgevoerd.

Aan de districtscommissarissen zal worden gevraagd om samen met de structuren in het district een meldpunt op te zetten. De samenleving kan bij dit meldpunt terecht om hun hulpvraag over de infrastructuur in hun respectievelijke woonomgeving te deponeren. Gaandeweg het traject zal een website worden gebouwd, waarbij transparant inzicht zal worden verstrekt over hoe alle ontvangen middelen worden besteed.
Bron DeBoodschap
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.