Advocaat Ravella wil dat ze onmiddellijk vrijkomt ~ Meer over de dood van Shakur Merkus

Merkus Paramaribo

Paramaribo ~ Shakur Merkus overleed na een woordenwisseling met zijn vriendin Ravella H. Haar advocaat is niet blij met de voortgang van het proces.

[quads id=1]

Hij vindt dat de politie een verkeerd beeld van Ravella H. heeft gecreëerd, en wil dat ze onmiddellijk wordt vrijgelaten. Wat denken jullie dat de rechter heeft gezegd? Bekijk het bericht voor meer informatie. 

Moord Paramaribo

Rechter verwerpt verzoek om vrijlating in moordzaak. De politie heeft het Openbaar Ministerie in haar hemd laten staan in de strafzaak tegen verdachte Ravella H. Dat vindt haar raadsman, Raoul Lobo. De advocaat is van mening dat een deel van de bewijsmiddelen in de zaak niet betrouwbaar is.

[quads id=1]

Onmiddellijke vrijlating

Desondanks wees kantonrechter Siegline Wijnhard het verzoek van de advocaat om onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt af.

Ravella H staat sinds vorig jaar terecht voor de moord met voorbedachte rade op haar ex-vriend Shakur Merkus. De bewijsmiddelen zijn twee dossiers die door de advocaat zijn opgevraagd op de vorige zitting. De vervolging beschikte voordat de strafpleiter ze had aangevraagd ook niet over deze documenten.

[quads id=1]

2 dossiers

Lobo noemde het feit dat de vervolging en verdediging nu pas over deze middelen beschikken, onacceptabel.

“Ik begin de politie te wantrouwen in deze zaak. Dit kan niet. Waarom hadden ze deze documenten niet meegenomen in de zaak. Ze hebben medestudenten van mijn cliënt gehoord en hebben die zaken bewust achtergehouden.

Bewust achtergehouden

Deze verklaringen in de verhoren kunnen juist ontlastend zijn voor haar. De politie moet dit nou eens afleren”, zei Lobo geïrriteerd.

[quads id=1]

Officier van justitie Claudia Bruining overhandigde de documenten donderdag aan de advocaat en de rechter. Ze zei dat de politie daadwerkelijk steken heeft laten vallen, maar stelde dat dit niet opzettelijk geweest is.

Steken laten vallen

“Het OM heeft niet moedwillig stukken achtergehouden. Het is ook niet zo dat de verdachte haar rechten hierdoor zijn geschaad”, aldus de vervolgingsambtenaar.

[quads id=1]

Lobo was echter een andere mening toegedaan en reageerde fel op de verklaringen van de officier. “Ik verwijt het OM niet dat zij deze fout heeft gemaakt. Het is de politie die dit gedaan heeft en daarvoor wordt het hele OM verantwoordelijk gesteld.

Fout van de politie

Het is gewoon verschrikkelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het wantrouwen van de politie is niet weggewerkt door de officier mevrouw de rechter. Ik vraag u daarom om mijn cliënt vandaag naar huis te sturen,” aldus Lobo.

Shakur Paramaribo
De overleden Shakur

De rechter zei dat ze het verzoek van de advocaat niet kan goedkeuren en bepaalde dat de documenten die als bewijs zijn bijgekomen wel als deel van het onderzoek beschouwd kunnen worden. Echter mag alleen de raadsman gebruik maken van deze bewijsmiddelen.

Vandaag maar huis

Het OM mag van de rechter geen bewijs uit deze stukken putten, omdat de politie niet volgens de juiste procedure heeft gehandeld.

[quads id=1]

Er is volgens Lobo een heel verkeerd beeld van Ravella H. gecreëerd door de politie. De verdachte heeft Shakur Merkus op 7 februari 2018 in de borststreek verwond na een woordenwisseling.

Hij zocht hulp

Hij overleed als gevolg van de verwondingen in een politiepost aan de Wilhelminastraat waar hij naar hulp zocht. De zaak wordt op 4 april verder behandeld.

Bron: Voor extra informatie hierover en overig nieuws, koop DWT krant
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.