Video – Frustraties bij bank klanten lopen hoog op. “Ik ga op vakantie en kan geen USD pinnen!”

hotel Suriname

Suriname ~ Het wordt steeds erger. Klanten van de banken in Suriname beginnen nu echt boos te worden. “Als je op vakantie wilt, kun je je geen USD pinnen”

[quads id=1]

Anderen klagen weer dat ze niet eens over hun eigen salaris kunnen beschikken. Ze doen hun beklag aan de krant. Lees het artikel voor meer informatie. Bekijk ook de video erover. Hebben jullie ook problemen bij de bank?

DSB Suriname

[quads id=1]

Frustratie om toename schaarste US dollars. De aanhoudende schaarste aan US dollars zorgt voor toenemende frustratie bij burgers. Steeds meer cliënten van banken uiten hun misnoegen over de gang van zaken. Intussen doen hardnekkige geruchten de ronde dat, indien er niet spoedig verbetering optreedt, rekeninghouders die valutategoeden contant willen opnemen, SRD’s zullen ontvangen. Volgens bankmedewerkers komen cliënten vanwege de onzekere situatie in het land steeds minder US dollars storten.

Geen USD dollars

[quads id=1]

Zij zeggen dat de banken alleen kunnen verstrekken wat eerder is binnengekomen.

Rekeninghouders hebben daar echter geen boodschap aan. “Mensen van wie het salaris in US dollars op de bank wordt gestort kunnen al weken niet pinnen”, zegt een medewerkster van een buitenlandse instelling. Zij merkt op dat de US dollar-pinautomaten bij haar huisbank, Republic Bank, “allemaal buiten werking zijn”. Zij beklaagt zich erover dat hierover geen mededelingen zijn gedaan aan de cliënten. Sommige rekeninghouders zijn ten einde raad.

Eigen salaris

“Kom je bij de kassa, kan je niet eens over je salaris beschikken”, zegt een gebelgde klant. “De kassamedewerker geeft door dat je bij het ene filiaal driehonderd US dollar en bij het andere filiaal vijfhonderd US dollar kan lichten. Zij adviseren via overmakingen je zaken te doen. Dat lukt niet in alle gevallen.”

[quads id=1]

SMS gehad

Ze wijst erop, dat DSB maandag ook nog per sms liet weten dat cliënten met een Mastercard die voorlopig niet kunnen gebruiken. “Je zal in het buitenland zitten en je rekeningen niet kunnen betalen”, zegt ze boos.

In een verklaring stelt DSB dat vanaf afgelopen maandag veel DSB-creditcardhouders geconfronteerd worden met problemen bij het verrichten van transacties met hun creditcard. “Dit houdt verband met een technische storing in het datacommunicatienetwerk in Trinidad.

[quads id=1]

Technische storing

oplossing van dit probleem geniet hoge prioriteit van Mastercard. Wij hadden verwacht dat het probleem sneller zou zijn opgelost, doch zijn geconfronteerd met een langere storing”, aldus de communicatieafdeling van DSB.

DSB-klanten worden via e-mail en per sms geïnformeerd zodra de problemen zijn opgeheven. Republic Bank was gisteren niet bereikbaar via de telefoon.

Boze klanten

Volgens de boze klant is de situatie veel erger dan men denkt en de Centrale Bank van Suriname en de bankiersvereniging doen voorkomen. “Mensen met een US dollar-salaris kunnen niet zo makkelijk aan hun geld komen. Mensen die op vakantie gaan kunnen niet aan US dollars komen, ook al is het van hun eigen rekening. Je geeft je geld in bewaring aan de bank en je kan er niet over beschikken wanneer je wil en hoeveel je wil”, uit de vrouw haar frustraties.

[quads id=1]

Op vakantie gaan

De Surinaamse Bankiersvereniging stelde eind vorige week in een verklaring, dat door het tijdelijk wegvallen van de mogelijkheid om contante US dollarbiljetten te importeren, er een tekort is ontstaan. Hierdoor hebben banken al enige tijd beperkingen ingevoerd over de opname van contante US dollarbiljetten.

Dit heeft volgens de bankiersvereniging geen effect op binnen- en buitenlandse overmakingen. “De banken beschikken over voldoende US dollarliquiditeiten om deze girale transacties te kunnen verrichten”, aldus de bankiersvereniging. Bij het gebruik maken van girale mogelijkheden kunnen rekeninghouders ‘onbeperkt beschikken’ over hun tegoeden, wordt verder vermeld.

[quads id=1]

Risicoprofiel van Suriname

Ook wordt gesteld dat transacties in contanten veel kosten en andere risico’s met zich meebrengen. Hierdoor is het “erg bewerkelijk en kostbaar voor klanten en banken om deze risico’s en kosten te minimaliseren”. Het omvangrijke geldverkeer in contanten verhoogt het risicoprofiel van Suriname, waardoor internationale betrekkingen met buitenlandse banken bemoeilijkt worden.

[quads id=1]

Het gevolg hiervan is dat het internationaal zakelijk verkeer beperkt kan worden. De bankiersvereniging vindt dat meer transacties via geld overmakingen gedaan dienen te worden. Burgers worden opgeroepen om betalingen, met name in US dollars, zoveel als mogelijk giraal af te wikkelen

Bekijk hier een video met meer informatie over de beperkte opname bij banken. De voorzitter van de Bankiersvereniging heeft het over het tekort aan US Dollars in Suriname:

Geschreven door Ivan Cairo
Bron: Voor extra informatie hierover en overig nieuws, koop DWT krant
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.