Regering Suriname: “Geen reden tot onrust”

hotel Suriname

Regering: “Geen reden tot onrust”. De regering wenst te benadrukken dat er absoluut geen reden is om bezorgd te zijn over de ontwikkelingen van de economie en roept de burgerij op om geen geloof te hechten aan voorspellingen over het omhoog springen van de koers.

[quads id=1]

Regering Suriname

Deze uitspraken hebben als doel om onrust te zaaien en wanorde uit te lokken.

De uitspraken van de heer Boussaid en Ramautarsing bij de recente VES receptie hebben totaal geen economische grondslag maar zijn aangestoken en volgens een bepaald plan om schade te berokkenen. Deze beweringen worden nu geaccentueerd in de politieke reacties op het ontslag van de Governor van de CBvS.

[quads id=1]

Ontslag van de Governor

Naar de verkiezingen toe wordt alles uit de kas gehaald om de regering een hak te zetten, en dat dit wilde oproepen paniek kan zaaien. Dit deert het volk niet en werkt juist in het nadeel van de burgerij. Dit geldt des te meer voor het zeer kwalijk propageren van zwaar negatieve koersvoorspellingen door de heer Bikharie. Deze speculator blijkt personen op te bellen om het koersvlucht gerucht te verspreiden en aan te zetten tot valutajacht. Zo wil deze man daadwerkelijk de koers opdrijven.

Eigen winstbelang

Dit heeft politieke doelen maar ook een eigen winstbejag omdat de dollars bij hem opgekocht kunnen worden.

[quads id=1]

De regering wenst te benadrukken dat de financiële instituten zijn geïnformeerd over de way forward na het ontslag, en dat de boventoon in deze gesprekken is de wil om met elkaar samen te werken om de economie verder te versterken.

De banken hebben benadrukt dat rust en koersstabiliteit voor hen van essentieel belang zijn voor de bedrijfsvoering en dat er gestaag gewerkt zal moeten worden aan knelpunten in het betaal- en kasstortingen verkeer. Ook adviseren zij de overheid om een gebalanceerd financieringsbeleid te voeren.

[quads id=1]

Cambio’s

De cambio’s hebben uitgesproken een volwaardige en stabiliserende bijdrage aan het totale SRD en vreemde valuta geldverkeer te willen leveren.

De regering waarborgt een ordelijk overdracht en dat de Centrale bank conform de bankwet haar taken zal kunnen blijven uitoefenen.
Bron: DeBoodschap
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.