Schaarste aan US dollars in Suriname?

hotel Suriname

Suriname – De schaarste aan US dollars die zich sinds eind vorig jaar voordoet, duurt nog voort.

USD in Suriname

Vorige week en de afgelopen dagen hebben burgers opnieuw de redactie benaderd met verhalen dat ze beperkt worden wanneer zij Amerikaanse dollars willen lichten van hun eigen bankrekeningen.

[quads id=1]

Ook valutaverkopen worden gerantsoeneerd. Begin deze week kreeg een redactielid die een valutarekening heeft bij een commerciële bank, van een kassier te horen dat eerst toestemming moest worden verkregen voordat hij een bedrag van 160 US dollar kon kopen.

[quads id=1]

Eerst toestemming

Wat cliënten steekt is dat ze soms wel een uur in de rij moeten staan om dan bij de balie te vernemen dat de bank al door haar dag voorraad US-dollars heen is die aan rekeninghouders kan worden verstrekt. “Het hele weekend heb je dan geen geld. Als je de volgende dag om 9.00 uur gaat loop je kans dat de maximale uitgave al is bereikt”, klaagt een rekeninghouder.

Maximaal 3000

Wat sommigen ook tegen de haren in strijkt is dat zij maximaal 3.000 US dollar per week mogen lichten. In december stelde de Centrale Bank van Suriname dat het “geen alarmerende situatie” was. Periodiek zou zich elk jaar een situatie voordoen van schaarste aan vreemde valuta. De bank stelde dat er een trend in Suriname is dat er in de periode november-januari een verhoogde stroom van US dollars en euro’s is.

[quads id=1]

Geen alarmerende situatie

De afgelopen maanden gebeurde echter het omgekeerde en was de vraag naar US dollars groter dan de aanvoer waardoor er schaarste optrad. Bij girale transacties zouden er, aldus de CBvS, geen problemen zijn. Intussen kampt ook buurland Guyana met een soortgelijk probleem. In de Guyanese media verklaarde Gobin Ganga, president van de Bank of Guyana, dat er geen schaarste is aan valuta voor het plegen van internationale transacties zoals geldovermakingen.

Wel zijn er volgens hem minder contante US dollars in circulatie bij de cambio’s en commerciële banken, deels door het groeiend aantal buitenlanders dat nu in Guyana werkt. “Er is een toename van de vraag met meer buitenlandse arbeiders hier”, zegt Ganga. De afgelopen weken is de wisselkoers voor de Amerikaanse munt gestegen van 213 naar 217 Guyanese dollars. De afgelopen dagen hebben steeds meer cambio’s en banken bij de Bank of Guyana aangeklopt voor deviezen.

[quads id=1]

In Guyana

Ganga stelde dat de schaarste niet komt door verminderde exportinkomsten van Guyana, maar omdat de Bank of America die voor de aanvoer zorgde dat niet meer doet. Ganga ontkende met klem dat de schaarste wordt veroorzaakt omdat minder Cubanen naar Guyana komen voor inkopen maar in plaats daarvan nu hun inkopen in Suriname, Panama en Haïti doen.

Valuta aankopen

Hij benadrukte dat de valuta-aankopen van buitenlandse arbeiders de druk hebben veroorzaakt, omdat ze de deviezen opkopen om bij terugkeer mee te nemen naar hun land of om te sturen naar familieleden thuis. “Wanneer mensen deze biljetten opkopen en wegbrengen komt dit geld niet terug”, aldus de president van de Guyanese centrale bank.
Geschreven door Ivan Cairo
Bron: Voor extra informatie hierover en overig nieuws, koop DWT krant
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.