Video – President Bouterse op bezoek in volksbuurten te Paramaribo ~ Latour, Pont Buiten, Ramgoelam etc.

Bouterse Paramaribo

Paramaribo ~ President Bouterse houdt voeling in volksbuurten. President Desiré Delano Bouterse heeft zich georiënteerd in enkele volksbuurten in Paramaribo.
[quads id=1]

Volksbuurten te Paramaribo

De veldbezoeken van de president zijn bedoeld om knelpunten bij de uitvoering van het overheidsbeleid in de verschillende gebieden te identificeren. De president heeft meermaals aangegeven dat het beleid gericht is op de kwaliteit van het leef- en woongenot van burgers.

Sessies met bewoners

De regeringsleider heeft op zondag 10 februari uitgebreide sessies gehouden met buurtbewoners van Menkendam, Latour, Pont Buiten, Ramgoelam, Livorno en Land van Dijk.

[quads id=1]

Er is onder andere gesproken over verschillende projecten die in uitvoering zijn in de gebieden.

Gesproken met bewoners

Tijdens de bezoeken in Paramaribo is ook van inzichten gewisseld en zijn er oplossingsmodellen aangedragen.

De president heeft burgers op het hart gedrukt om elkaar niet in de weg te staan, maar om het pad van samenwerking in het belang van het gemeenschapsbelang te kiezen.

[quads id=1]

Samenwerken

Het gaat bij hem niet om wie iets doet, maar dat er ontwikkeling wordt gebracht in de gebieden. “Als het ziekenhuis niet komt kan niemand er gebruik van maken, maar wanneer het er is kan iedereen van de nodige zorg genieten.”

Tijdens de sessies heeft de president ook personen aangehoord met problemen van persoonlijke of sociale aard.

Persoonlijke problemen

Deze informatie heeft hij meegenomen en er zal via de werkarmen gewerkt worden aan oplossingen. Aan de sessies hebben ook geparticipeerd districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuid-West en ressortraadsleden.
Bekijk hier een video van zijn bezoek:

Bron: De Boodschap
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.