HSDS moet arbeiders achterstallig loon betalen ~ Paramaribo Suriname

hsds Suriname

Suriname ~ HSDS veroordeeld tot uitbetalen arbeiders. Het bedrijf Home Shopping and Delivery Service (HSDS) is door de kortgedingrechter veroordeeld tot het uitbetalen van tienduizenden Surinaamse dollars aan achterstallig loon aan vier medewerkers.

[quads id=1]

HDSD Suriname

Per arbeider zal gemiddeld SRD 30.000 gedokt moeten worden. Het viertal was in november 2017 door de politie in verzekering gesteld op verdenking van diefstal en verduistering.

Het bedrijf had aangifte gedaan tegen de vier, omdat het vermoedde dat ze betrokken waren bij de verduistering van dure huishoudelijke apparaten waaronder microwave-ovens, koelkasten, en ander apparatuur. De mannen kwamen kort daarna vrij wegens gebrek aan bewijs.

[quads id=1]

Geen bewijs

Hoewel er geen bewijs was geleverd, werden de werknemers door het bedrijf ontslagen. Zij ontkennen elke betrokkenheid bij de verduistering en diefstal.

De Ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid wees een ontslagaanvraag voor het viertal af. Sinds de aanhouding van de medewerkers heeft HSDS geweigerd hun loon uit te betalen, aldus hun raadsvrouw Maureen Nibte. Zij spande een kort geding aan tegen de werkgever.

[quads id=1]

Op 7 februari veroordeelde de rechter het bedrijf tot betaling van achterstallig loon vanaf oktober 2017, omdat de arbeidsovereenkomst tussen het bedrijf en de werknemers niet rechtsgeldig is ontbonden.

Achterstallig loon

Na de vrijlating van de vier werknemers heeft HSDS nog zeven andere werknemers ontslagen. Volgens de bedrijfsleiding hebben zij meegewerkt aan de verduistering en diefstallen. Intussen heeft HSDS opnieuw een verzoek tot ontslag van de vier medewerkers ingediend bij de Ontslagcommissie. Hiermee erkent het bedrijf dat haar cliënten nog in dienst zijn van het bedrijf en dat zij dan ook recht hebben op hun loon, stelt Nibte tegenover de Ware Tijd. Nibte: “Immers, het was aan HSDS gelegen dat zij hun werkzaamheden niet konden uitvoeren, HSDS had hen de toegang tot de werkruimte geweigerd”.

[quads id=1]

Willen werken

Ook voor de zeven andere werknemers is nu ontslag aangevraagd. Volgens de advocaat blijkt “uit niets” dat zij betrokken zijn bij de zaken waar ze van worden verdacht. “Als de werknemer zegt te willen werken en jij als werkgever hem de toegang tot de werkplek ontzegt, zal je het salaris moeten doorbetalen”, aldus de jurist, die negen van de elf ontslagen medewerkers vertegenwoordigt.

[quads id=1]

Dwangsom

De werknemers moet vrijdag verschijnen bij de Ontslagcommissie. De advocaat geeft aan, dat “als HSDS slim is zij een schikking treft met de andere zeven werknemers”, om zo een nieuwe rechtszaak te voorkomen. Zodra Nibte het vonnis van vorige week in handen heeft zal dit betekend worden aan de werkgever. “Ik zal dan ook onmiddellijk overgaan tot executie”. Voor elke dag dat HSDS zal nalaten gevolg te geven aan het vonnis zal een dwangsom van SRD 10.000 moeten worden neergeteld.
Geschreven door Ivan Cairo
Bron: Voor extra informatie hierover en overig nieuws, koop DWT krant
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.