‘Politieman die geen controle wil bij evenementen, moet thuisblijven’. ~ Suriname

politie Suriname

Suriname ~  “Als je niet gecontroleerd wilt worden, ga niet naar het evenement.” Dit zegt NDP-parlementslid en voormalig politie-inspecteur van Suriname Keshopersad Gangaram Panday.

[quads id=1]

Politie Suriname

Hij reageert op verklaringen van politiezijde dat ook een politieagent die privé een evenement bezoekt, zijn dienstwapen bij zich moet hebben. Die verklaringen kwamen nadat gebleken is, dat steeds vaker de toegang wordt geweigerd aan politieagenten die buiten diensttijd gewapend een evenement willen bezoeken.

[quads id=1]

Privé bezoek

De parlementariër stelt ook dat alleen wanneer iemand zich niet kan legitimeren als te zijn politieagent hij geweerd mag worden. In de uitgegeven evenementenvergunning staat dat vuurwapenbezit verboden is. Het Handvest van de Politie schrijft voor dat de politieambtenaar een legitimatieplicht heeft. Het artikel luidt: ‘Ambtenaren van politie, die niet in politie-uniform zijn gekleed, zijn verplicht zich desgevraagd tegenover eenieder, tot wie zij een vordering richten of aan wie zij een bevel geven, behoorlijk te legitimeren’.

[quads id=1]

Zich legitimeren

Gangaram Panday legt uit dat gevallen van weigering zich eerder hebben voorgedaan in discotheken in de binnenstad met een permanente vergunning. Hierin staat het wapenverbod vermeld. Hij zegt dat politieagenten die daar tekeergingen door de korpschef zijn gestraft. “Zij vonden dat een burger onbevoegd is om hen te controleren op het al dan niet dragen van een vuurwapen.

Wapen bewaren

Als een wapen werd aangetroffen, werd dat door de beveiliging opgeëist voor bewaring, maar ook dat wilden de politieambtenaren niet.”

politie Suriname
Fot uit DWT

[quads id=1]

De kwestie van het al dan niet gewapend bezoeken van een evenement werd weer actueel, nadat donderdag tijdens het GOw2-concert in @Live Entertainment Center agenten de toegang is ontzegd op grond van wapenbezit. Politievoorlichter Humphrey Naarden maakt zich boos, omdat dit probleem zich vaker voordoet.

Hij stelde vrijdag in een interview dat een politieman altijd zijn dienstwapen bij zich moet hebben.

[quads id=1]

Altijd wapen

In het verlengde hiervan zei inspecteur Revelino Eijk op persoonlijke titel, dat door de weigerachtige houding van organisatoren van evenementen politieambtenaren dan bijna nergens heen kunnen om zich te vermaken.
Geschreven door Naomi Hoever
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.