34-jarige vrouw uit Paramaribo weet niet wat ze aan moet met haar agressieve ex

buurman Suriname

Paramaribo – “Ik kan niet meer vrij over straat. Zó bang ben ik geworden”, zegt Jochebed van C. uit Paramaribo met een angstige ondertoon.

[quads id=1]

Vrouw uit Paramaribo

De 34-jarige vrouw voelt zich onveilig, omdat ze al elf jaar wordt geïntimideerd door haar ex-partner. Wat haar het meest zorgen baart, is de wijze waarop de politie van Munder Paramaribo omgaat met een beschermingsbevel dat vorig jaar op haar verzoek tegen de man werd uitgevaardigd door de rechter.

[quads id=1]

Politie Paramaribo

Jochebed van C. en de man hadden een relatie van vier jaar en hebben samen een zoon, die nu twaalf jaar is. In 2007, toen de jongen één jaar was, pleegde de man een roofoverval. Dit vormde – samen met andere gedragingen die hij thuis vertoonde – genoeg aanleiding voor haar om meteen een einde te maken aan de relatie. Haar partner weigerde zich daarbij neer te leggen, zelfs nadat ze een andere relatie was begonnen.

Einde relatie

De pogingen om haar weer voor zich te winnen, gaan gepaard met intimidatie en bedreiging. Jochebed van C. vertelt dat hij zelfs op onchristelijke tijden belde onder het mom dat hij zijn zoon wilde spreken.

[quads id=1]

“Aan de tijdstippen te merken, kon je duidelijk zien dat het niet om het kind ging, want anders bel je in de morgen of in de middag.” Hij begon haar en haar huidige partner met dreigende toon erop te wijzen dat hij zijn zoon wil. “Hij heeft vaker gezegd dat hij geen enkele andere vrouw wil hebben dan mij en heeft me zelfs met de dood bedreigd.” Toen de man erachter kwam waar ze woont, nam haar gevoel van onveiligheid toe.

Beschermingsbevel

politie ParamariboZE VERTELT DAT de man een tante in de buurt heeft wonen en wist dat ze ergens in de omgeving bleef. Toen hij achter het precieze adres kwam, begaf hij zich regelmatig in de straat en ging zelfs haar erf op. Ze vroeg op 12 januari 2017 een beschermingsbevel aan dat ongeveer een maand later, op 8 februari, werd toegewezen. Het geldt tot en met februari 2020.

500 meter

Het verbod houdt onder meer in dat de ex-partner zich niet binnen een straal van vijfhonderd meter van de vrouw of haar gezin mag begeven. Dit geldt ook voor ruimten en plaatsen die het gezin regelmatig bezoekt. Ook direct of indirect contact met de vrouw en haar gezin zijn verboden, maar de man negeert het bevel.

Aangifte

[quads id=1]

De gedupeerde vrouw deed in augustus vorig jaar aangifte bij de politie van het ressort Munder, maar die wilde de aangifte niet aannemen, “ondanks dat ik ze mijn beschermingsbevel heb getoond”. De politie stelt zich op het standpunt dat de man zich op de openbare weg begeeft en dus niet verkeerd bezig is. Dit verbaasde haar.

Openbare weg

Pas toen de vrouw dit voorlegde aan het Openbaar Ministerie en deze instantie opdracht gaf om over te gaan tot aanhouding van de man, kwam er beweging in de zaak. “Ze hebben hem eventjes aangehouden, maar vrijwel meteen weer vrijgelaten met een waarschuwing.”

Na haar voor langere periode niet meer lastig gevallen te hebben daarna, verviel hij twee weken geleden in zijn oude gewoontes. De man begon zich weer in de directe omgeving van de vrouw te bewegen. Ze deed opnieuw aangifte bij hetzelfde politiebureau, maar ook nu weer werd het argument van “zich op de openbare weg bevinden” gehanteerd. Het bevel werd door de politie op eigen wijze geïnterpreteerd. “Zij vertalen het als, als de man binnen die vijfhonderd meter is, mag hij niet naar je toelopen”, legt haar partner, die bij het gesprek aanzit, uit.

[quads id=1]

“Dus kennelijk snapt men niet wat een beschermingsbevel inhoudt.” De vrouw en haar partner verkeren in het ongewisse, omdat ze niet weten of de politie de klacht als aangifte heeft aangenomen. “We horen ook niets meer van ze”, zegt de vrouw.

Uniforme regel

EEN LEIDINGGEVENDE van politiepost Munder zegt desgevraagd tegen de Ware Tijd dat er algemene instructies zijn vanuit de korpsleiding hoe medewerkers moeten omgaan met een beschermingsbevel. “En dit is niet de werkwijze”, reageert hij op dat wat de vrouw bij het bureau heeft ervaren. “Wij gaan heel concreet om met bevelen. Als het van de rechter komt, dient het nageleefd te worden. Dat is de policy.” De agent zegt niet op de hoogte te zijn van het geval. “Het kan dat de werkwijze van de agenten die op de bewuste momenten dienst hadden afweek van de geldende instructies, maar dit is niet de werkwijze.”

[quads id=1]

Inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de politievoorlichting, zegt desgevraagd dat er “uniforme regels” zijn voor de wijze waarop de politie met een beschermingsbevel van de rechter moet omgaan. “De politie mag niet, maar moét de zaak onderzoeken. Alle agenten dienen dit te weten, want toen deze wet zijn beslag kreeg, zijn de agenten korpsbreed geïnformeerd.”

Naarden legt uit dat de politie in zo een geval onderzoek moet instellen om te zien of de man het bevel inderdaad negeert. Als dat zo is, wordt hij voorgeleid bij de hulpofficier van justitie. Vervolgens wordt in afstemming met de officier van justitie bepaald welke maatregelen toegepast zullen worden. “We moeten ervan uitgaan dat elke politieman of vrouw dit moet weten.” Jochebed van C. is van plan om een advocaat in de arm te nemen.

[quads id=1]

“Als ik niet thuis ben is het huis op slot, maakt niet uit wat voor weer het is”, drukt haar partner haar gevoel van onveiligheid uit.

Geschreven door Merredith Bruce
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.