Video – Oudere uit Suriname willen geen korting meer op hun AOW ~ Nederland

Nederland Suriname

Suriname ~ Surinaamse ouderen storten zich op AOW-gat. Ouderen uit Suriname die al jaren in Nederland wonen, trekken aan de bel over de korting op hun AOW.

[quads id=1]

Ouderen uit Suriname

Doordat ze later naar Nederland zijn gekomen, hebben ze geen recht op een volledig basispensioen. Dat leidt in sommige gevallen tot regelrechte armoede.

Oorzaak van de ongelijkheid in AOW-uitkeringen is de onafhankelijkheid van Suriname. Als deel van ons koninkrijk vielen de Surinamers vóór 1975 onder de Nederlandse wet en droegen jaarlijks AOW af. Maar toen Suriname zich in de jaren zeventig afscheidde van Nederland, zijn over het meenemen van de ouderdomspensioenen geen afspraken gemaakt.

65-jarige leeftijd

[quads id=1]

Om vanaf 65-jarige leeftijd in aanmerking te komen voor een volledige AOW, bouwt iedere Nederlander 50 jaar lang jaarlijks 2 procent op. De generatie die nog met 65 jaar mag stoppen, is daar dus op 15-jarige leeftijd mee begonnen. Maar voor de Surinamers die naar Nederland kwamen, ging de teller pas vanaf 1975 tikken, ongeacht of ze al ouder waren dan 15 jaar en in Suriname al in de AOW-pot hadden gestort. En ongeacht of ze vóór of na de onafhankelijkheid naar Nederland verhuisden. Hun aandeel is na die verhuizing, althans in de boeken, achtergebleven in de voormalige kolonie.

Dennis Belfor

Dat leidt nu, vijftig jaar later, tot een korting op de AOW-uitkering. Die korting kan oplopen tot 45 procent, schat Dennis Belfor. Hij is bestuurslid van de Rotterdamse afdeling van het UCF, het Ubuntu Connected Front, en heeft zich het lot van de Surinaamse AOW’ers aangetrokken. Mensen die gekort worden op hun AOW krijgen volgens hem wel een aanvulling via de AIO (de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen), maar dat is niet voldoende. “Er zijn mensen die niet eens de bus kunnen pakken naar volgende week, in zoveel armoede leven ze.”

[quads id=1]

Nederlands paspoort

Belfor spreekt van een grote onrechtvaardigheid. Het gaat vaak om mensen die al hun hele leven een Nederlands paspoort hebben. “Sec gezien vielen ze tot 1975 onder de Nederlandse wet die gold in het gehele Koninkrijk. Velen hebben nergens anders vertoefd en gewoond dan in het Koninkrijk der Nederlanden. Ze waren dan ook bij wet verplicht om AOW af te dragen.”

De Surinaamse ouderen roeren zich al een tijdje over de rechtsongelijkheid. In Amsterdam hebben ze inmiddels de steun gekregen van het college. De verantwoordelijk wethouder is bereid om de kwestie aan te kaarten bij het kabinet. Ook elders in het land staan Surinaams-Nederlandse belangenverenigingen op.

Informatieavond in Rotterdam

De landelijke organisatie i.o. ‘Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat’ verenigt alle lokale belangenclubs en wil één vuist maken naar Den Haag. Maandagavond vanaf 18.00 uur houdt de organisatie in buurthuis De Nieuwe Branding in Rotterdam-Kralingen een bijeenkomst over het AOW-gat, samen met Ondro Bong.
Bij de bijeenkomst zijn ook niet-Surinamers welkom die mogelijk te maken hebben met een AOW-gat.

Bekijk hier de uitnodiging van Facebook:

Geachte heer/ mevrouw;
Heel veel Nederlanders afkomstig uit Suriname, hebben vanwege de regels in de Algemene Ouderdomswet (bekend als AOW) een veel mindere uitkering en leven mede daardoor, in armoede op hun oude dag.

[quads id=1]

*TE BEGINNEN IN OMGEVING ROTTERDAM*

Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW Gat in oprichting ( *HOOB AOW-GAT i.o.*) voorlopig nog gevormd door: de Stichting Eer en Herstel, Radio Frimangron; UCF Ubuntu Connected Front en SurNeds AOW (andere organisaties, groepen en individuen die hetzelfde doel nastreven, zijn ook welkom voor samenwerking)

In samenwerking met *De Surinaamse Club “Óndró Bóng” nodigt u hierbij uit om, aanwezig te zijn bij de Informatiebijeenkomst over het AOW-gat van Surinamers in zowel Nederland als in Suriname. 
Wat is tot heden ingezet en bereikt, om het AOW-gat te repareren, te dichten en te compenseren en hoe de verdere aanpak daartoe zal worden ingesteld?

Locatie: Buurthuis De Nieuwe Branding

Adres: Isaäc Hubertstraat # 153, 3034 CS Kralingen Rotterdam Oost
Te bereiken met buslijn 38 richting Crooswijk uitstaphalte Spiegelnisserbrug en lopen in de rijrichting van de bus een linkerzijstraat van de Crooswijkseweg.
Datum: Maandag 15 oktober 2018
Tijd: Inloop 18.00 uur*
Aanvang 19.00 uur*
Einde: 21.30 uur

Programma:

– Opening 
– Welkomwoord fungerend voorzitter Óndró Bóng 
– Voorstellingsronde dagvoorzitter panelleden.
– Uiteenzetting AOW en het AOW-gat Surinamers.
– Respectvolle discussie
– Standpunt bepaling en Strategie ondersteuning HOOB
– Sluiting.
Kom dat u wordt geïnformeerd
Namens de organisatie.
Dennis E. Belfor (Trekker UCF AOW)

Radio en TV (RTV) Rijnmond interviewt mij en zendt dit live uit op maandag 15 oktober om 08.30uur(half negen) Suriname 03.30 u (half vier mus’dey) hierover. Luister HIER naar het gesprek

Vorige jaar werd dit ‘probleem’ al breedvoerig besproken. Bekijk hier naar een video fragment daarover:

Eerdere berichten:

Mensen uit Suriname krijgen minder AOW dan hun ‘witte’ buurman in Nederland

rtv Rijnmond
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.