Suriname krijgt nieuwe onderwijswet – Geen zitten blijvers meer

Suriname school

Suriname ~ NIEUWE ONDERWIJSWET ZAL AFREKENEN MET ‘BLIJVEN ZITTEN’. – De nieuwe onderwijswet, waaraan nog wordt gewerkt, zal enkele opvallende veranderingen hebben ten opzichte van de huidige wetgeving.

[quads id=1]

Onderwijswet Suriname

Zo verzekert Marie Levens, deskundige op het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. Ze stelt dat problemen waarmee vooral scholieren al jaren worstelen, duurzaam zullen worden opgelost.

Eén van de zaken die zeker wegvalt is ‘blijven zitten’. “Je krijgt een school zonder zittenblijvers, maar waar kinderen gewoon door kunnen gaan. Zij die langzamer zijn dan anderen, doen er iets langzamer over. Je moet meerdere modellen hanteren voor de kinderen waardoor ze de lessen kunnen begrijpen.”

[quads id=1]

Geen zittenblijvers meer

Levens stelt dat dit systeem van doorstromen niet nieuw is. Het heeft in meerdere landen, waaronder Nederland, België, Jamaica en Guyana, zijn nut bewezen. “Het is iets wat wij nog niet hebben gedaan, maar landen om ons heen doen het al. Daarom gaan we het nu ook doen.” Met de nieuwe wet zullen de lessen praktischer gericht zijn. Ze wijst erop dat leerkrachten zich meer zullen moeten aanpassen aan hoe de kinderen gemakkelijker kunnen leren.

Niet nieuw

Minister Lilian Ferrier stelt dat de wet in grote lijnen af is. Overigens, het gaat volgens haar niet alleen om dit ontwerp, maar om een pakket van vijf wetgevingsprodukten. Ze noemt als voorbeeld het primaire, secundaire, beroeps en universitaire onderwijs, die beter geordend moeten worden met de nieuwe wetgeving. Een commissie van juristen is bezig de ontwerpen te bekijken.

Andere manier van les geven

[quads id=1]

Suriname school
Voorbeeld archieffoto Surinaamse schoolkinderen

Nu al is een aantal leerkrachten getraind om op een andere manier les te geven. Evaluatie heeft aangetoond dat de kinderen die hierbij betrokken zijn enthousiast zijn om de lessen te volgen. “Iets als wegens leeftijd overgaan is kindermishandeling; het is misdadig dat iemand die een jaartje ouder is, maar de stof niet zo goed begrijpt, door moet stromen om in een hogere klas te komen waar hij of zij nog minder van de leerstof begrijpt. Dat kan niet”, zegt Ferrier.

Minister Ferrier

De minister deelt verder mee, dat begin volgend jaar op een groot onderwijscongres belanghebbende groepen zich zullen mogen uitspreken over de nieuwe onderwijswet. Daarna zal het proces gefinaliseerd worden en zal er naar accreditatiemogelijkheden uitgekeken worden.

Geschreven door Jason Pinas
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.