DC Doebay negeert ‘politie bevel’ na mogelijke overtreding en rijdt weg ~ Suriname

DC Suriname

Suriname ~ Dc Doebay: “De districtscommissaris staat altijd boven de politie” Lakshminarain Doebay, districtscommissaris (dc) van Saramacca, zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat de dc altijd boven de politie staat en dat de politie een werkarm is van de dc.

[quads id=1]

DC van Suriname

“Hoe kan ik dan een bevel van de politie opvolgen?”, stelt de burgervader. Dagblad Suriname heeft informatie dat de ex-dc van Nickerie, thans dc van Saramacca, zich schuldig heeft gemaakt aan overschrijding van de maximum vastgestelde snelheid op de weg.

Maximum snelheid

[quads id=1]

De snelheid te plaatse was middels borden aangegeven en bedraagt 50 km per uur, terwijl Doebay volgens de gegevens van de politie met een snelheid van 67 km per uur heeft gereden. De politieman vroeg de autobestuurder, dus dc Doebay, om aan de zijkant te gaan. Echter is hij doorgereden en hij heeft daarbij dus het bevel van de politie genegeerd.

Het parket heeft de politie de opdracht gegeven om de overtreder bij proces-verbaal te horen en een dossier op te maken. “De politie moet elk bevel van de dc opvolgen en niet omgekeerd. Zaterdagmiddag ben ik door een hulpagent van politie staande gehouden op Henar. Hij kwam op mij af alsof ik de grootste crimineel was en heeft mij heel onbetamelijk bejegend.

Juiste groet

Ik heb hem gecorrigeerd en gezegd dat hij de juiste groet moest brengen voor de districtscommissaris. Niet omdat ik dat wil, maar omdat de protocollen dat voorschrijven. Immers als dc ben jij conform het Reglement Beheer der Districten de hulpofficier van politie. Ik vroeg hem dan hoe hij zo kon praten tot een dc. Zijn antwoord was ‘dan wat?!’

[quads id=1]

Ik heb hem toen voorgehouden dat ik hem zou rapporteren bij de korpschef. Zijn antwoord was ‘dan doe je maar! Hij droeg mij toen op om uit te stappen, wat helemaal in strijd is met de regels. Ik heb toen gezegd dat ik dat niet ga doen en heb hem gevraagd om datgene van de snelheidsovertreding te doen en dat ik dan verder zal horen. Ik ben toen weggereden.

Politie moet regels naleven

[quads id=1]

Ik ben van oordeel dat alle regels nageleefd moeten worden, ook door de politie. We leven niet in een politiestaat”, zegt de dc als reactie hierop. “De politie dient bij een verkeerscontrole netjes om te gaan met burgers. Mensen moeten niet als criminelen behandeld worden. De politie moet vriendelijk zijn en tonen dat zij de beste kameraad is. Dit soort mensen schaden het imago van de politie.

Valse berichtgevingen
DC Suriname
Foto uit DBS

Ik betreur de valse berichtgeving ten zeerste en zal mij richten tot de korpschef”, aldus Doebay. De dc verwees de krant naar het politiehandvest, waarin instructies hieromtrent verwoord zijn.

Geschreven door Saskia Bandhan
Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.