Video – 100% geslaagden bij het Claudia Hartmann Instituut ~ Paramaribo

Geslaagd Paramaribo

Paramaribo ~ Bij het Claudia Hartmann Instituut (CHI) voor adaptief onderwijs hebben alle vier leerlingen, die deelnamen aan de toets, de eindstreep gehaald. De school opende het vorig jaar haar deuren (zie video) in Paramaribo en blikt vol trots terug op een geslaagd eerste schooljaar.
[quads id=1]

School in Paramaribo

“We zijn een school voor adaptief onderwijs, dat wil zeggen dat we elk kind op zijn eigen behoeften bedienen. Wat dat kind nodig heeft, dat krijgt hij of zij. Het vergt heel veel van de leerkracht, want je moet het ene kind zo aanpakken en een ander kind moet je weer op een heel andere manier aanpakken.

Goede uitstroom

[quads id=1]
Maar de bedoeling is dat ze allemaal een goede uitstroom kunnen hebben”, zegt CHI-onderdirecteur Maureen Wells, die tevens de zesdeklassers begeleidde. In het afgelopen schooljaar was haar grootste uitdaging om de kinderen met verschillende achtergronden, die elk een eigen benadering nodig hadden, zo goed mogelijk te begeleiden, zodat ze allemaal konden krijgen wat ze nodig hadden.

Intensieve begeleiding

De moeder van Xavier, één van de geslaagden, is heel erg trots op haar zoon. Zij zegt dat dit een belangrijke mijlpaal voor hem is. Het afgelopen schooljaar was energievol en er was heel veel te doen. Xavier moest zich erg inzetten, vooral bij rekenen. Gebleken is dat hij grotere vorderingen heeft geboekt, maar vooral met de leervakken vooruit is gegaan. “Hij kon dingen terug vertellen, wat hij vroeger niet kon. Dat stemt wel goed”, zegt ze. Zij is alleszins tevreden over de intensieve begeleiding van de leerkrachten, want dat heeft erin geresulteerd dat hij is geslaagd.

Best geslaagde Amy

Daar is Marvin, vader van de best geslaagde leerling Amy, het volkomen mee eens. Het bijzondere aan adaptief onderwijs vindt hij de aandacht die de leerkrachten aan de leerlingen geven. Deze ouder heeft ervaren dat bij adaptief onderwijs zowel kinderen met een leerbeperking als kinderen die sneller leren dan hun leeftijdsgenootjes worden uitgedaagd om het uiterste uit zichzelf te halen en grenzen te overschrijden. “Als je de volle aandacht geeft aan een leerling, dan kun je ook het volle vermogen van het kind benutten”, meent hij.
[quads id=1]

Leerstof aanpassen aan het kind
Geslaagd Paramaribo
Foto van Starnieuws

Volgens Claudia Hartmann, oprichter en directeur van CHI, zou adaptief onderwijs op alle scholen moeten gelden, omdat kinderen eenvoudigweg verschillend zijn. Als de ene wat langzamer is en de ander wat sneller kan, dan moet de leerstof ook daarop aangepast worden. “Er zijn leerlingen van verschillende niveaus.

Bepaalde belemmeringen

De één heeft een bepaalde belemmering, wat het onderwijsleerproces wat vertraagt, en daar moeten we met zijn allen mee leren omgaan. Dat vind ik wel het mooie van dit type onderwijs, wat in principe inclusief onderwijs is, echt alles bij elkaar, omdat de gemeenschap ook zo in elkaar zit. De kinderen maken het hier mee in het klein, en als ze naar buiten gaan en in de maatschappij terecht komen, dan ervaren ze dat ook.”
[quads id=1]

Kinderen uitdaging bieden

Hartmann is er van overtuigd dat er ook op andere scholen kinderen zijn die moeite hebben met bijvoorbeeld lezen. Dat kan verschillende oorzaken hebben, waaronder dyslexie. “Maar dat betekent niet dat er qua IQ iets aan de hand is, dat hoeft niet. Je gaat dan op een andere manier daarmee te werk moeten gaan”, legt ze uit. Aan de andere kant kunnen er ook kinderen zijn die even een heel kleine uitleg nodig hebben en de stof dan al begrijpen.

Volgens de directeur

Volgens de CHI-directeur zou het dan zonde zijn om het kind te beperken, enkel en alleen omdat het lesprogramma tot een bepaald thema of een bepaalde som gaat. Deze kinderen krijgen soms te horen dat ze maar even moeten gaan spelen. “Dat is niet motiverend voor dat kind, want vaak willen de kinderen juist die uitdaging hebben. En dan moet je ze die uitdaging ook bieden.”
[quads id=1]
Bekijk hier de video van de opening van het instituut in Paramaribo:

Bron: Starnieuws
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.