Het ontslaan van zwangere vrouwen is nu verboden! Suriname

Zwanger Suriname

Suriname ~ ZWANGERSCHAP EINDELIJK BESCHERMD TEGEN ONTSLAGDREIGING – De nieuwe concept-ontslagwet waarmee het ministerie van Arbeid Suriname heeft ingestemd, geldt niet alleen voor de particuliere sector, maar ook voor de overheid.
[quads id=1]

Zwangeren in Suriname

De wet zal het ontslagdecreet vervangen dat in 1983 was geslagen ter voorkoming van massaontslagen in de particuliere sector. De conceptwet is dinsdag besproken in De Nationale Assemblee, tijdens een openbare commissievergadering.

Zwangerschap en ontslag

[quads id=1]
De meest opmerkelijke wijziging is dat op zwangerschap niet langer ontslagdreiging staat. De nieuwe wet verbiedt het ontslag van zwangere vrouwen. Verder krijgen zowel werkgevers als werknemers de ruimte om “met redenen omkleed” een ontslagaanvraag door te voeren of aan te vechten.

Stakende werknemers

Zwanger Suriname

Er zijn ook concrete privaatrechtelijke maatregelen in de wet opgenomen. Zo mag de werkgever alleen ontslag aanvragen voor stakende werknemers wanneer de staking onrechtmatig is verklaard door de rechter of wanneer de werkgever wettelijk kan aantonen dat het ontslag terecht is.

Ontslag bij ziekte

[quads id=1]
Wanneer een werknemer door ziekte niet kan werken, kan ontslag pas worden verleend wanneer de arbeidsongeschiktheid ten minste zes weken heeft geduurd. Voorzitter Patrick Kensenhuis van de Commissie van Rapporteurs wil van de regering weten wat er gebeurt met iemand die een beenbreuk heeft opgelopen en daardoor langer dan zes weken arbeidsongeschikt is.

Nieuwe regels

Volgens hem is de ontslagaanvraag pas gerechtigd wanneer uit medische verklaringen blijkt dat de werknemer niet spoedig zal genezen.
[quads id=1]
Een ontslagaanvraag is ook niet gegrond op basis van slechts één klacht tegen de werknemer of wanneer die in een proces betrokken is tegen de werkgever en ook niet wanneer de werknemer over zijn werk contact zou hebben gemaakt met een overheidsinstantie in Suriname.

Geschreven door Wilfred Leeuwin

Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.