Overleden – Mijn vader en onze broer Erwin Kerk (Toem) ~ Paramaribo – Amsterdam

overleden Paramaribo

Paramaribo – Amsterdam,

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.

De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.

De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.,

[quads id=1]

Met verdriet, maar toch dankbaar dat het lijden hem, met Gods genade, bespaart is gebleven maken de zoon Delano Reiziger, zussen en broers

Carmen Kerk, Louis Kerk, George Kerk, Hanna Kerk, Ruben Kerk, Erno Kerk, Hela Kerk, Marianne Kerk, Sandra Kerk en overige familie, allen met hun gezinnen, bekend dat hun vader, broer, oom en neef op de gezegende leeftijd van 59 jaar van hen is heengegaan.

Erwin René (Toem) Kerk

Geboren Suriname (Paramaribo) 21-6-1959
Overleden Amsterdam 1-8-2018

René is overgebracht naar Uitvaartcentrum Zuid, Fred. Roeskestraat 91 te Amsterdam, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren is op dinsdag 7 augustus van 17.00-18.00 uur.

Na het afscheid is er een Singi Neti van 20.00-00.00 uur. De plaats wordt nader bekend gemaakt.

De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 8 augustus om 11.30 uur op de begraafplaats Zorgvlied, Amsteldijk 273 te Amsterdam.

Namens de nabestaanden:
Familie Kerk-Doorson

René is kind van wijlen Hendrik Kerk & Albertina Kerk-Doorson.
En is broer van wijlen Lea Kerk.

[quads id=1]
overleden Paramaribo
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.