Zoon vertelt over de dood van zijn 55-jarige vader in Suriname. Te lange wachttijden?

Opzoek Stieven Crook Hovenburg

Suriname ~ Man komt te overlijden door onnodige lange wachttijd voor BZV-kaart. Een man wonende te Santo Boma kwam maandagmorgen te overlijden, mede vanwege het feit dat hij te lang moest wachten op verlenging van zijn BZV-kaart.
[quads id=1]

Man uit Suriname

De man die een bloeddruk patiënt is, werd plotseling onwel. De familie haastte zich om de man naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo te vervoeren, echter kwam hij in de auto te overlijden. Aangekomen bij de Spoedeisende Hulp hebben de artsen bevestigd dat de man aan een hartstilstand is overleden. De zoon van de man is echter enorm verdrietig en boos om deze situatie, omdat zijn vader naar zijn mening nog in leven zou zijn geweest als hij zijn Bazo-kaart eerder had gekregen.
[quads id=1]

Kaart vervallen

Vanaf mei 2018 was de BZV-kaart van de man vervallen en was er gelijk getracht deze te verlengen. Steeds is hem voorgehouden dat hij een sms zal krijgen wanneer terug te komen en dat de sms wel over 2 weken verstuurd zou worden. Ongeveer anderhalve maand is de zoon zelfs diverse keren voor zijn vader gaan informeren als hij de kaart reeds kon krijgen. “Maar steeds moest ik horen ‘u gaat een sms krijgen’”, zegt de zoon.

Wachtende op een sms

Tevens is hem nooit gezegd waarom het proces zolang moest duren. In de tussentijd werd de vader met de dag erger en voelde hij zich steeds zieker. De man had last van lichaamspijnen en rugklachten. Zijn vrouw en zoon brachten hem vervolgens toch naar de dokter toen zijn gezondheid aan het afnemen was en hij problemen kreeg met zijn ademhaling, maar konden de diverse kosten (huisarts SRD 50, SRD 65 voor een inhaler en diverse kosten voor medicatie) niet meer bekostigen.
[quads id=1]

Zoon is verslagen

“Ik ben zelf met alle documenten naar SZF gegaan om aan te tonen wat we betalen, maar steeds moest ik aanhoren dat ik op een sms moest wachten”, zegt de zoon verslagen. De zoon is ervan overtuigd dat als men niet zo laks was geweest en het proces sneller was verlopen, de man nog in leven kon zijn, en men dan met de kaart alle medische kosten konden voldoen. De man is op 55-jarig komen te overlijden.

Pas 55 jaar

In de afgelopen 2 jaar is er veel onduidelijkheid geweest rond het screeningsproces van het Staatsziekenfonds (SZF). De regering had reeds besloten dat verzekerden wier kaart vervallen is zich moeten aanmelden op een van de SZF-kantoren voor het verlengen van hun Bazo- of BZV-kaart. BZV-verzekerden zijn de voormalige on- en minvermogenden in de leeftijdscategorie van 17- 59 jaar, die door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bij het SZF worden aangemeld.
[quads id=1]

Bazo kaart

De Bazo-kaart wordt verstrekt aan kinderen tussen 0-16 jaar en seniorenburgers vanaf 60 jaar. Tot nu toe komt een ieder die de Surinaamse nationaliteit bezit en die in 1 van deze 2 leeftijdscategorieën voorkomen, in aanmerking voor zo een Bazo-kaart. De BZV-kaart krijgt een persoon van deze leeftijdscategorie pas wanneer Sozavo besloten heeft, na screening, dat betrokkene voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. De screening bepaalt grotendeels hoe financieel daadkrachtig de persoon is of niet.

Lange wachttijd

Echter lijkt het voor velen alsof de meeste van de aanvragen bij voorbaat worden afgewezen. In bovenstaande geval is het echter de lange wachttijd die de man fataal is geworden.

Onderstaande staat op de FB page van het ziekenfonds:

NK
Foto van SZF Suriname
Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.