Reactie politie op media berichten omtrent duikboot te Saramacca Suriname

duikboot Suriname

Suriname ~ Reactie met betrekking tot bewaking in beslag genomen semi duikboot. Naar aanleiding van een artikel verschenen in één der dagbladen in Suriname dat politiefunctionarissen ontevreden zijn over de bewaking van een in beslag genomen semi duikboot te Saramacca kan het volgende worden aangegeven.
[quads id=1]

Dagbladen in Suriname

Dit artikel stond in de dagbladen: (DBS)
Politiemannen ontevreden over bewaking gebied duikboot. Politiefunctionarissen, die belast zijn met bewakingswerkzaamheden van het gebied alwaar de duikboot was aangetroffen te Calcutta, hebben hun misnoegen geuit tegenover Dagblad Suriname. Het gebied moet constant en regelmatig bewaakt worden door de sterke arm. Op die locatie zijn twee containers met goederen in beslag genomen, samen met de duikboot en een graafmachine. Het is nu al langer dan drie maanden dat politiemannen met deze taak van bewaking zijn belast. Nu blijkt dat zij gedurende al die drie maanden aan hun lot zijn overgelaten. Er zijn geen sanitaire voorzieningen daar aanwezig. Om de plaats te bereiken, moet de politie eerst over een pad lopen.
[quads id=1]
Verder moeten de politieagenten middels een kano door het kanaal peddelen.

Volgens verkregen informatie van de ressort commandant (RC) van het politiebureau Calcutta zou de bewakingspost twee weken geleden al worden opgeheven. De RC had zulks immers ook aan de wnd. Korpschef (KC) gerapporteerd. Hij had echter verzuimd de wnd. KC aan te geven dat er een gemis was aan adequate sanitaire voorziening ter plaatse.
Er is reeds een aannemer in de hand genomen om de in beslag genomen goederen, waar onder de semi duikboot en een container met chemicaliën van de plek te krijgen met behulp van een ponton.

De aannemer is vertraagd

Vanuit de zijde van de aannemer is een vertraging opgetreden in de werkzaamheden. De aannemer heeft beloofd dat hij dit weekeinde weer zal aanvangen met het werk wat ertoe zal moeten leiden dat de in beslag genomen zaken naar een andere locatie overgebracht worden. Hierdoor zal politie bewaking van de locatie te Saramacca niet meer noodzakelijk zijn.

Dit bericht over de duikboot stond een paar maanden geleden op Facebook:
[quads id=1]

Bron: KPS
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis