Video – Toename van mensen met griepsymptomen in Suriname – Paramaribo

griep Suriname

Paramaribo ~ Weer toename van personen met griepsymptomen. Amar Ramadhin, huisarts werkzaam bij Huisartsenkliniek CuraMed te Paramaribo, bevestigt tegenover Dagblad Suriname dat er in de laatste weken sprake is van een toename van personen met hoge koorts, hoesten, braken en/of diarree en lichaamspijnen.
[quads id=1]

Huisartsenkliniek CuraMed te Paramaribo

De personen presenteren zich soms met een of meerdere van de symptomen welke hierboven zijn genoemd. “Al gauw is men geneigd aan hele erge ziekten te denken en bezoekt men de poli frequenter dan normaal. Ook is men bezorgd vanwege het feit dat de klachten lang aanhouden. Het BOG heeft nog geen officiële mededeling doen uitgaan, maar voorzichtig kan ik wel stellen dat in de praktijk er een toename is van het aantal griepgevallen.

Toename aantal griepgevallen

[quads id=1]
Het griepvirus (Influenza) kan verantwoordelijk worden gesteld voor de toename van het aantal zieke mensen”, zegt de arts. Dit virus kan heel makkelijk en snel worden overgebracht van persoon tot persoon door te niezen, hoesten of aanraken. Wanneer een geïnfecteerd persoon hoest of niest kan er een druppelinfectie ontstaan, omdat personen in de directe nabijheid deze druppels met het virus kunnen inademen. Tevens kan bij aanraking directe besmetting plaatsvinden.

Hoesten en niezen in een doekje

Daarom moeten personen met het virus bij het hoesten en niezen een doekje voor de mond houden en hun handen regelmatig wassen. De klachten kunnen variëren van heel mild tot zeer ernstig, met name bij hoog risico individuen. De hoog-risico-individuen zijn onder andere neonaten, kinderen, senioren burgers, zwangere vrouwen, mensen met een chronische ziekte en mensen met een heel lage afweer. Dus bij deze groepen personen moet er extra aandacht en alertheid worden gegeven.

Vaker ziek worden

Vanwege het feit dat het Influenzavirus zich continu aan het evolueren is (dus het genetisch materiaal van het virus is zich steeds aan het muteren), kunnen personen vaker in een jaar ziek worden gemaakt door hetzelfde virus. Dit is ook de reden waarom het ontwikkelen van een effectief griepvaccin zo moeilijk is. Er zijn wel vaccins beschikbaar, maar die zijn slechts bestand tegen een of enkele typen van het influenzavirus.

Influenza eigenlijk symptomatisch

[quads id=1]
De behandeling van het Influenzavirus is eigenlijk symptomatisch bij personen die in de laag risicogroep zitten. Vooral koorts en pijnen kunnen worden bestreden met paracetamol. Verder is een goede vochtinname belangrijk. Het gebruik van vitaminen en andere supplementen mag, maar wordt niet aanbevolen. De patiënten kunnen ook zelf de klachten monitoren en melding van maken als hun conditie verslechtert. “Indien er duidelijke aanwijzingen zijn voor verslechtering kan er mogelijk sprake zijn van complicaties, zoals bijvoorbeeld een bacteriële infectie, of uitdroging vanwege slechte voedsel– en vochtinname of elektrolytstoornissen, een ontregelde bloeddruk.

Naar de dokter?

griep Paramaribo

Dan moet wel medische aandacht worden gevraagd. Dit zijn zeldzame complicaties”, zegt Ramadhin. De meest effectieve manier om een infectie met Influenza te voorkomen, is vaccineren. Vanwege de eigenschap dat het virus zich steeds evolueert, wordt aanbevolen om zich jaarlijks te laten vaccineren. Een ieder kan zich laten vaccineren, maar het is aanbevolen dat zwangeren, kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar, ouderen boven 65 jaar, gezondheidswerkers en chronisch zieken zich jaarlijks laten vaccineren (volgens de WHO). “

Kalm blijven

[quads id=1]
Het advies is dat mensen kalm moeten blijven en de gezondheid ook proberen zelf te monitoren. Weet dat griepverschijnselen vaak vanzelf overgaan en de medicatie welke wordt voorgeschreven door de arts, vaak bedoeld is om de klachten welke het griepvirus veroorzaakt, te verminderen. Wanneer de klachten lang aanhouden (meer als 2 weken) en/of er verslechtering optreedt, dan moet men een arts raadplegen”, aldus de huisarts.

Wel of niet vaccineren tegen griep? Bekijk hier de video daarover:

Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.