Video – Het veiligheidsgevoel terugbrengen in Suriname! Gaat het hem lukken?

politie Suriname

Paramaribo ~ Getrouw: If yu du ogri, mi o kon tek’ yu. Waarnemend korpschef Roberto Prade en minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie.
[quads id=1]

Persconferentie in Paramaribo

Minister Stuart Getrouw van het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol), heeft op een persconferentie zijn beleidsplannen aan de Surinaamse samenleving gepresenteerd. Tijdens deze persmeeting op woensdag 13 juni gaf de bewindsman als belangrijkste prioriteit aan, te willen gaan voor een excellente en kwalitatief hoogwaardige politiezorg met als resultaat een hoger veiligheidsgevoel.

Ministerie en politie

[quads id=1]
Dit doel kan volgens de bewindsman alleen gehaald worden als er een goede samenwerking is tussen het ministerie, de politie en de samenleving. De bewindsman gaf aan dat het ministerie constant bezig is te werken aan een solide politiekorps. Een korps dat de aan haar toebedeelde taken en bevoegdheden op de juiste wijze uitoefent in een moeilijke tijd waarbij het veiligheidsgevoel binnen de samenleving een deuk heeft gehad. Hij voerde de aanwezige pers terug naar de tijd waar het KPS vanaf medio 2017 een turbulente tijd heeft meegemaakt.

Er moet verandering komen

[quads id=1]
Daarin moest verandering komen. Bij zijn aantreden was het noodzakelijk om een aantal maatregelen door te voeren om het vertrouwen in de politie te herwinnen. Een van de maatregelen is om een nieuwe wind in de leiding van het korps te doen waaien door de leiding van het korps aan functionarissen met frisse ideeën en genoegzaam positieve energie toe te vertrouwen. De minister benadrukte nogmaals dat er op korter termijn meer mutaties zullen plaatsvinden om het veiligheidsgevoel te doen terug keren.

Verhoogde zichtbaarheid van de politie

Voor de komende beleidsperiode zal zich kenmerken de verhoogde zichtbaarheid van de politie, terugdringing van woninginbraken door de maximale inzet van de buurtmanagers, aanpak van geweldscriminaliteit, aanscherping van het drugsbeleid en verkeerscriminaliteit.
[quads id=1]
politie Suriname

Er zal ook strenger worden gelet op het rijden onder invloed van alcohol en het rijden met voertuigen voorzien van donkere ruiten en het overschrijden van de maximum snelheid. Het jeugdpreventiebeleid zal een upgrading ondergaan en er zal meer voorlichting komen vanuit het ministerie.

Gebruik social media

De politie zal ook extra aandacht besteden aan het gebruik van sociale media, namelijk het verspreiden van filmbeelden en berichten die vaak voor opschudding zorgen in onze samenleving. “Om effectief te zijn in het bestrijden van de criminaliteit en het creëren van een veilige samenleving is het voor de politie van wezenlijk belang om samen te werken met de bevolking. Als minister van Juspol zal ik altijd wagen over de legitimiteit van de politie.

Vertrouwen in de poltie

De burger moet volledig vertrouwen hebben in de politie”, aldus minister Stuart Getrouw.
Bekijk hier de video:

Bron: DeBoodschap