Dankbetuiging voor onze moeder, Bansradjie Lachman – Meghoe ~ Paramaribo

overleden Suriname

Paramaribo

Dankbetuiging

Hierbij danken wij een ieder die ons heeft ondersteund tijdens het ziekbed, het overlijden en bij de crematie van onze innig geliefde moeder, schoonmoeder, ajie, per ajie, nanie en per nanie

Mevrouw, de weduwe

Banradjie Lachman-Meghoe

Geboren op 1 maart 1938
Overleden op 27 mei 2018
Gecremeerd op 31 mei 2018

Onze zeer bijzondere dank gaat uit naar:

Drs. Maltie Mohan-Algoe (huisarts)
Drs. Nannan Panday (cardioloog)
Drs. Van Dijk  (Zaalarts CCU)
Drs. Jarbandhan (internist)
Drs. Sedoc (Zaalarts afd Intern)
Het verplegend personeel van ’s Lands Hospitaal (afdeling Intern en CCU)
Pandiet Rabinder Nandoe

Uw medeleven en steun geeft ons enorm veel kracht om dit gemis te dragen. Moge de Almachtige u allen rijkelijk zegenen.
Namens:
Fam. Hilda Lachman
Fam. Rudi en Siene Lachman-Goelela
Fam. Annie Rewat-Lachman
Fam. Andre en Rita Lachman-Ramlakhan
Fam. Niela en Koshnath Ramdjas-Lachman
Fam. Ramon en Geeta Lachman-Ramlal
Fam. Henkie en Indra Lachman-Garib
Fam. Anand (Djeswen) en Rosita Lachman-Nabi
Fam. Urmila en Anand Doerbali-Lachman

[quads id=1]
overleden Suriname
[quads id=1]
overleden Suriname

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.