David Uden: ‘Ik heb niets te maken met de moord op de agent te Paramaribo’

uden Paramaribo

De mens wikt, maar God beschikt.
Gij ziet de mens, maar kent hem niet.
Gij kent de mens, maar doorgrondt hem niet.

Alla pirie tifi a no lafu.

[quads id=1]
Paramaribo ~ Ik, David ben enkele keren beroofd van mijn sieraden, waarvan tot drie malen toe aangifte is gedaan bij de politie. In een latere periode kwam ik in het bezit van een illegaal vuistvuurwapen voor mijn eigen persoonlijke veiligheid. Natuurlijk levert dat een strafbaar feit op voor de illegaliteit.

Illegaal vuurwapen

[quads id=1]
Ik heb dat steeds buiten het gezichtsveld van mijn ouders gehouden, tav hun kritische houding tov hun kinderen.
Op een gegeven moment heb ik dat doorverkocht aan het latere slachtoffer in kwestie R.P. die het op zijn beurt heeft doorverkocht aan een voor mij nog steeds onbekend persoon.

Liquidatie te Paramaribo

Wat daarna is gebeurd weet ik niet te verklaren en vernam uit de media over zijn liquidatie te Paramaribo. Zijn achtergrond was mij onbekend. Ik kwam op gegeven moment in beeld bij de politie voor illegaal wapenbezit. Op 13 mei laatstleden op of omstreeks 14.00 uur werd ik door de kapitale delicten opgebeld voor een verhoor en begaf mij derwaards. Daar aangekomen werd ik geconfronteerd met het feit dat ik een wapen heb verkocht aan het slachtoffer. De politionele autoriteiten vonden het nodig mij aan te houden voor illegaal wapenbezit en een nader onderzoek in te stellen.

Illegaal wapenbezit
uden Paramaribo
Brandweerman David Uden

Op gegeven moment probeerde men een link te leggen tussen mij en hetgeen het slachtoffer is overkomen.Ik werd onderworpen aan een grondig justitieel onderzoek door de recherche zowel technische recherche en heb volledig meegewerkt aan bovengenoemd onderzoek om mijn onschuld daarin te bewijzen. Er is niets terzake op mij gevonden.
[quads id=1]

Ik ben onschuldig

De geruchtenmachine brak los. Er is veel stof doen oplaaien door heel wat verkeerde berichten geplaatst in de media waarbij ik in deze als dader werd aangemerkt. De bevoegde politionele instanties hebben steeds gewerkt met initialen en niet met een volledige naam. Een lid in een leidinggevende positie uit de crew waar ik ben ingedeeld, die niet op mij lijkt, en eerder
met hem in meningsverschillen ben geweest, heeft mijn volledige naam en foto’s welke ik samen met een crewlid had gemaakt, geplaatst op de socialmedia met een rode pijl aanwijzend op mij, en mij aangemerkt als dader van de liquidatie.

Samenleving is niet goed geinformeerd

Tevens heeft hij ook mondelinge berichten, verspreid met zekerheid zeggende, dat ik de dader ben geweest van de moord op de politieman te Paramaribo. Zo begrijpt u dat de samenleving goed van verkeerde info is gevoed en mij in beeld heeft gebracht met het plaatsen van mijn foto. Uit politioneel onderzoek is gebleken dat reeds om 16.00 uur het slachtoffer al in problemen was te Paramaribo, terwijl ik mij nog op het werk
bevond.

Ik overweeg om rechterlijke stappen te ondernemen

Ik overweeg sterk rechtelijke stappen te ondernemen tegen deze wijze van handelen. Je mag de naam van iemand niet door boos opzet door de slijk halen om intens daarvan te genieten.

uden Paramaribo
David Uden. De man die van lachen houdt.
Ik hou van lachen en grappen maken

[quads id=1]
De gemeenschap kent mij als een sociaal bewogen mens, een sportman, ik hou veel van lachen en grappen maken. Ik ben nooit het crimineel pad opgegaan en zal dat nooit doen vanwege de kritische opvoeding die ik heb genoten. Ik zet niet eens een vogel in een kooi omdat ik vind dat ik hem pijn doe, laat staan om een mens te liquideren. Mijn goede naam en faam tevens mijn integriteit is te grabbel gegooid door deze verkeerde berichtgevingen in de media. Dit heeft mij veertien dagen arrestatie gekost.

Het spijt me dat anderen zijn gekwetst hierdoor

Ik bedank vervolgens voor de correctie, die zij op een later tijdstip hebben geplaatst waardoor een andere kijk op het voorgaande is geweest. Ik bied aan mij familie , vrienden en de leiding van de brandweerkorps verontschuldiging voor zover zij in deze gekwetst zijn geraakt of in opspraak zijn gebracht. En vraag hen het vertrouwen in mij te blijven hebben zoals zij mij altijd kennen.

Hoogachtend ,
David Uden