Mensen overblijfselen gevonden in de binnenstad van Paramaribo

Paramaribo botten

Menselijke resten gevonden aan de Lim A Postraat te Paramaribo. Arbeiders van een bouwbedrijf zijn tijdens werkzaamheden aan de Lim A Postraat gestuit op menselijke resten die onder het trottoir lagen, op een diepte van ongeveer 20cm.
[quads id=1]

De binnenstad van Paramaribo

Dit gebeurde op vrijdag 23 maart. Via de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) werd de Archeologische Dienst van het directoraat Cultuur hiervan in kennis gesteld. In het verleden zijn vaker skeletten in de oude binnenstad gevonden, met name in de schelprits aan de Heerenstraat.

Politie informeren

[quads id=1]
Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is het van belang erop te wijzen dat er bij de vondst van skeletten een bepaalde procudure gevolgd moet worden zodat er geen informatie verloren gaat. Op de samenleving wordt daarom een beroep gedaan om in soortgelijke gevallen de politie te informeren alsook de Archeologische Dienst van het Directoraat Cultuur, zodat het onderzoek op de juiste wijze kan plaatsvinden.

Anton de Kom Universiteit

[quads id=1]
Irene Meulenberg, Archeologe van het directoraat Cultuur heeft het skelet zorgvuldig blootgelegd, met behulp van Jõvan Samson, student Geschiedenis met een minor Archeologie van de Faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit. De politie werd ook ingeschakeld die vervolgens de nodige medewerking verleende. Het skelet is voor verder onderzoek overgedragen aan Rakieb Khudabux, verbonden aan de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Skelet wordt verwijderd

Hij is arts en deskundige in de anatomie en heeft zich verdiept in fysische antropologie. Het onderzoek zal uitsluitsel moeten geven over onder meer het geslacht, leeftijd en datering van het skelet. Na het verwijderen van het skelet konden de bouwwerkzaamheden worden vervolgd.

Student Jõvan Samson en archeologe Irene Meulenberg bezig het skelet verder bloot te leggen. Foto S.A. Fokké

Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het GRATIS.