Economische situatie in Suriname oorzaak van veel zelfmoord gevallen?

Overleden Suriname

Stijgende trend suïcide gevallen in Suriname kan toegekend worden aan slechte economische situatie. Het benemen van het eigen leven is een groot sociaal probleem in Suriname.
[quads id=1]

Voorzitter van vrouwen van Suriname

De laatste jaren is het aantal gevallen van suïcide schrikbarend gestegen bij zowel mannen als vrouwen. In het district Nickerie vormen suïcidepogingen een serieus maatschappelijk en gezondheidsprobleem. Er is zelfs internationaal aandacht voor het grote aantal: 3-de op de wereldranglijst. Asha Mungra, voorzitter van Unie van Surinaamse Vrouwen (USV), schetst een dergelijk beeld als zij de cijfers bestudeert die zij over de jaren heen heeft verkregen.
[quads id=1]

Hindoestaanse bevolking

In het jaar 2000 (67 gevallen) tot 2008 was er een stijgende trend van het aantal suïcidegevallen. Na een piek in 2008 met 148 gevallen leek een dalende trend zich voor te doen. In 2010 waren er 137 gevallen geregistreerd en in 2011 waren dat 127. Het betreft net als in voorgaande jaren in meer dan 70% van de gevallen mannen. De laatste jaren is er ook bij andere bevolkingsgroepen een stijgende trend te constateren. Gemiddeld 66.7% van de gevallen van suïcide in 2010 en 2011 was bij de Hindoestaanse bevolkingsgroep (Bron BOG: Doodsoorzaken in Suriname).

Veel jonge mensen

Overleden Suriname

Het aantal suïcidepogingen in het jaar 2006 betrof ongeveer 790 gevallen (Bron: KPS), 158 geregistreerde gevallen maal factor 5. Over het algemeen wordt aangenomen dat vrouwen 3 keer zo vaak een poging doen dan mannen, terwijl die bij mannen veel vaker fataal is. Er is ook sprake van een “ontgrijzing”, veel jonge mensen plegen suïcide of doen een poging daartoe.
[quads id=1]

Niet kunnen aflossen van schulden

Er zijn meerdere factoren die bepalend zijn voor suïcidaal gedrag: biologische, genetische, psychologische, sociale, culturele en omgevingsfactoren. De sociale condities en de omstandigheden van het moment kunnen bepalend zijn bijvoorbeeld werkloosheid, echtscheiding, laag inkomen, het niet kunnen aflossen van schulden en liefdesverdriet. Ook de psychische conditie kan bepalend zijn. Somberheid, depressief, isolement ten opzichte van de omgeving (pesten, spotten, seksuele geaardheid), alcoholgebruik en drugsgebruik. Studies tonen aan dat er een opwaartse trend is waar te nemen in het suïcidecijfer in landen met grote werkloosheid en armoede.

Schrikbarende toename

De schrikbarende toename van het aantal suïcidegevallen in ons land zou tegen deze achtergrond verklaard kunnen worden. De sluiting van Surland in het district Nickerie is fataal geweest voor vele arbeiders. De slechte economische toestand waarin ons land de laatste jaren verkeert, heeft ertoe geleid dat het aantal gevallen van suïcide ook toeneemt in Paramaribo, Wanica en andere gebieden tot in het verre binnenland. De psychosociale stress is groot. De ernstige financiële crisis waarin Suriname zich bevindt en de uitzichtloosheid is derhalve zeer verontrustend.
[quads id=1]

Invloed van social media

Een nieuw fenomeen waarmee wij geconfronteerd worden, is de invloed van social media op het gedrag van onze burgers. “Social media kan ernstige gevolgen hebben op het gedrag van jongeren die beïnvloed worden door games en diverse zaken op social media. Ook het uiten van persoonlijke gevoelens kan fatale gevolgen hebben. Het is van belang om vroegtijdig signalen van iemand met suïcidaal gedrag te herkennen en preventief op te treden. Mensen die suïcidaal zijn geven bepaalde signalen.

Moet moet het serieus nemen

Ze praten erover, zeggen soms ronduit dat ze het gaan doen of trekken zich terug van de omgeving. Wanneer je deze symptomen waarneemt in je omgeving op op social media, moet men dat serieus nemen en in feite de mensen niet vermijden maar je openstellen voor hen.
[quads id=1]

Professionele hulp

De beste oplossing is zo iemand motiveren om professionele hulp te zoeken. Dat betekent dus naar de huisarts of psycholoog gaan om te praten over dat geen je hindert. Er zijn veel factoren die mensen ertoe brengen om suïcidale gedachten te krijgen en alleen met professioneel hulp kan je het probleem ontdekken”, aldus Mungra.
**

Gerelateerde verhalen. Klik op de foto om het te lezen:
Vrouw uit Suriname pleegt zelfmoord. Ze werd uitgelachen op Facebook

zelfmoord Suriname
Video stil

Bron: DBS

U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het GRATIS.