Extra service fee op KLM vlieg tickets Paramaribo – Amsterdam bij reisbureaus?

klm Nederland Suriname China

Asra ervaart discriminatie vanuit KLM. In een onlangs gehouden gesprek tussen het dagelijks bestuur van de Asra en de KLM is het een en ander gezegd.

Zo heeft de country manager van de KLM, Tjerk Hempenius, onomwonden aan de Associatie van Surinaamse Reisagenten (Asra) kenbaar gemaakt dat zij ingaande 01 april 2018 een service fee, een zogeheten distribution surcharge, zal heffen op elke vliegrichting die de KLM onderhoudt. Dus ook vliegroute Paramaribo – Amsterdam?

Toeslag op tickets

Concreet komt het bij de invoering van deze maatregel erop neer dat elke reisagent, die vanaf die datum een boeking maakt c.q. een ticket verkoopt, aan een klant op elke vliegrichting een toeslag van USD 13 of € 11 in rekening dient te brengen, terwijl bij een retourticket deze toeslag USD 26 of € 22 bedraagt.

De keerzijde van deze maatregel is dat bij een boeking c.q. verkoop vanuit het distributiekanaal van het KLM-hoofdkantoor c.q. het passagekantoor aan de Hofstraat, voormelde distribution surcharge niet geheven zal worden, hetgeen inhoudt dat de klant de gemelde heffing niet in rekening wordt gebracht.

klm Paramaribo

Veel nadelen

De Asra ervaart deze maatregel als zeer discriminatoir en als een oneerlijke concurrentie ten opzichte van het exclusieve verkoopkanaal van de KLM. De Asra zal bij invoering van deze maatregel per vermelde datum ontegenzeggelijk veel nadeel ervaren c.q. aan enorme inkomstenderving lijden, aangezien er een massale uitstroom van klanten, voor wie een ticket bij het KLM-passagekantoor lucratief is, voorspelbaar is.

Niet te betalen bij KLM zelf

Immers vraagt de Asra zich af waarom een klant juist bij zijn eigen vertrouwde reisagent USD 26 oftewel € 22 voor een retourreis extra zou willen betalen, terwijl hij dit bedrag niet hoeft te voldoen bij het passagekantoor van de KLM.

Nadelige gevolgen

Een dergelijke maatregel kan ertoe leiden dat reisagenten zelfs hun jarenlange trouwe klanten, vanwege het ‘goedkoper’ tarief, zienderogen zullen verliezen, hetgeen op termijn tot grote nadelige financiële gevolgen en zelfs tot groot gevaar van het voortbestaan zal lijden van alle reisagenten.

Conform artikel 4 lid a van onze grondwet heeft de Staat de zorg voor de opbouw en instandhouding van de nationale economie, vrij van buitenlandse overheersing, terwijl in het daarop volgend artikel de economische doelstelling van de Republiek Suriname gericht is op de vestiging van een zodanige economie, die vrij is van buitenlandse overheersing en in het belang van de Surinaamse natie staat.

De Asra vroeg het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie op 21 maart 2018 om in te grijpen. Die schreef op zijn beurt de KLM op 23 maart 2018 aan.

De minister stelt een onderzoek in

“Gelet op de commotie onder de leden van Asra zou ik het op prijs stellen indien u uw medewerking verleent om deze heffing aan te houden”, schreef minister Jerry Miranda. Hij stelde een onderzoek te zullen instellen om de zaak beter te bekijken.