Video – Teveel kinderen in Suriname zijn te dik! Speelt jouw kind nog buiten?

dik kind

Onderzoek SICP: 27% kinderen te zwaar en 4.6% heeft verhoogd bloedsuiker
1 op de 10 kinderen speelt nooit buiten
[quads id=1]

6176 kinderen deden mee

De serviceclub Soroptimist International Club Paramaribo (SICP) was in 2013 gestart met de uitvoering van een gezondheidsproject om de risicofactoren van diabetes type 2 zoals zwaarlijvigheid en een te hoge bloedsuiker op de lagere scholen te onderzoeken. In dit onderzoek zijn in totaal 6176 kinderen meegenomen, waarvan 48.7% jongens en 51.3% meisjes. De gemiddelde leeftijd van deze kinderen was 12 jaar. Gedurende dit onderzoek zijn in totaal 2178 kinderen (dat is 35.3%) verwezen naar de huisarts.
[quads id=1]

Onderzoek in 7 deistricten

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de 7 districten Nickerie, Coronie, Saramacca, Cornmewijne Para, Paramaribo en Wanica. Het begon als pilot in juni 2013 in Paramaribo en vanaf 2014 in de districten. Het laatste was in oktober 2017 in Wanica. Van Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para zijn alle scholen gedaan. Vanwege financiële beperkingen kon het onderzoek niet verder worden voortgezet in Marrowijne, Brokopondo en Sipaliwini.

Resultaten
dik kind
Voorbeeld van kinderen die veel te zwaar zijn

De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met de WHO standaarden. Meer dan kwart van de kinderen (27%) is te zwaar en 4.6% had een verhoogd bloedsuiker gehalte. 4.6% komt overeen met 1 op de 22 kinderen. Bij deze groep kinderen komt overgewicht en obesitas ongeveer even vaak voor bij jongens als bij meisjes.

Meer dan een kwart van de kinderen zijn te zwaar

Overgewicht, obesitas en verhoogde bloedglucose gehalte komen in alle districten voor bij elke etniciteit. “De cijfers van overgewicht zijn als volgt: Saramacca 33%, Nickerie 30%, Wanica 30%, Commewijne 29%, Paramaribo 26%, Coronie 23 %, Para 22%. Meer dan een kwart van de kinderen is te zwaar.
[quads id=1]

Sommige kinderen spelen nooit buiten

Als wij naar de verhoogde bloedsuiker kijken: Saramacca 11%, Nickerie 5%, Wanica 1%, Commewijne 3%, Paramaribo 6%, Coronie 7% en Para 6%. Opvallend volgens de resultaten van de club is dat 1 op de 10 kinderen nooit buiten speelt. Slechts 38% van de kinderen speelt regelmatig buiten. Verdere analyse van de gegevens geeft aan dat kinderen met overgewicht en obesitas vaker een hogere bloedsuikerspiegel hebben.” Evenzo blijkt dat kinderen die sporten en/of regelmatig buiten spelen, minder last hebben van overgewicht en obesitas.

Conclusies en aanbevelingen

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat een gezonde levensstijl al op kinderleeftijd belangrijk is. Een gezonde levensstijl bij kinderen kan bevorderd worden door een multidisciplinaire aanpak, “health in all policies” zoals dat gepropageerd wordt. Een aanpak op jongere leeftijd zal vele problemen op oudere leeftijd kunnen voorkomen. De belangrijkste aanbeveling van de Club is om op scholen gymnastiek te herintroduceren en te verplichten. Daarnaast adviseert zij het simuleren van sporten en buiten spelen.

Geschrokken van de resultaten

De resultaten weren onlangs door de club gepresenteerd. Ook volksvertegenwoordigers hebben de bijeenkomst bezocht. Sheilendra Girjasing was een van de genodigden. Hij meent versteld te staan van deze grote achteruitgang van de jeugd. “Ik ben geschrokken van het resultaat. De toekomst van morgen is in gevaar. Wij zullen dit zeker moeten oppakken. Ik neem aan dat ik niet ben uitgenodigd, alleen omdat in DNA-lid ben, en niets zal doen met de informatie. Wij kunnen dit niet alleen voor de overheid laten. Je zult het moeten doen met de particuliere sector”, zegt Girjasing.

De Stichting Vrienden van Commewijne zal samen met andere ngo’s alvast werken aan bewustwording bij kantinehouders. “Bepaalde dingen moeten in mindere mate gemaakt worden, elke dag bami en teloh blijkt duidelijk niet gezond te zijn. De kantinehouders moeten het niet merken aan hun omzet, maar de omschakeling moet wel duidelijk zijn”, stelt de politicus.

Wat volgens Girjasing ook een rol speelt is de algemene economische situatie in het land. “Ouders hebben geen geld om adequaat voedsel te kopen voor hun kinderen. Bij hen gaat het momenteel meer om het vullen van de maag van de kinderen”, stelt hij.

Girjasing meent dat er niet gewacht moet worden op onderzoeksresultaten uit Marrowijne, Brokopondo en Sipaliwini. Er kan nu al gewerkt worden aan bewustwording en gedragsverandering. In geval de drie districten niet in de gevarenzone zijn, verliezen zij niet. Indien zij ook de zelfde slechte resultaten opleveren, is er volgen hem in afwachting op een onderzoek, tenminste al voorwerk gedaan.

Is jouw kind ook te dik? Kunje er iets aan doen? Bekijk hieronder een programma over obesitas bij kinderen:

Geschreven door Kavish Ganesh

Gerelateerde verhalen:
‘Surinaamse kinderen worden steeds dikker!’

Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het GRATIS.