Kinderen vluchten voor barre omstandigheden uit kindertehuis?

Kindertehuis

Update: De drie meisjes zijn terecht
Bekijk de volledige update onderin.

Bij het kindertehuis Hoop voor Kinderen zijn op 30 januari drie meisjes van zestien jaar weggelopen.
[quads id=1]
Zij zijn door het tehuis als vermist opgegeven en intussen is de afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit van de politie bezig met hun opsporing. Informatie heeft de redactie van de Ware Tijd bereikt, dat de tieners vermoedelijk zijn weggelopen omdat ze “misstanden en onheuse bejegening” bij de opvanginstelling meer dan beu zijn.

Kinderen worden volgens een ingewijde door de directeur en andere begeleidsters “als honden behandeld en geschreeuwd”. Ook worden zij ingezet voor werkzaamheden in de instelling vanwege een tekort aan personeel. Er zijn naar verluidt de afgelopen periode meerdere kinderen weggelopen. Uit andere bron wordt vernomen dat bij ‘Hoop voor Kinderen’ een man in dienst is die in een andere opvanginstelling was betrapt op intiem misbruik van een pupil. Er is tegen hem geen aangifte gedaan.
[quads id=1]
Misstanden zouden zich al geruime tijd voordoen bij Hoop voor Kinderen waar directeur Kesney Kramp een terreurbeleid zou voeren. Kramp was destijds ook directeur bij opvangtehuis Claudia A, maar werd daar weggestuurd vanwege misstanden en vermoedelijk financieel wanbeheer. Vanwege een onhygiënische situatie bij Claudia A gekoppeld aan een hardnekkige rattenplaag werden pupillen daar enige tijd geleden weggehaald door de overheid en elders ondergebracht.

Naar verluidt zijn zeker negen pupillen van Claudia A verhuisd naar Hoop voor Kinderen. Vorig jaar deed Claudia A-bestuurder Teersa Burleson aangifte bij de politie vanwege vermoedelijke onregelmatigheden bij Hoop voor Kinderen. Uit het politieonderzoek dat volgde kwam één verdachte in beeld. Hij werd recentelijk door de kantonrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens intiem molest van een pupil van Claudia A.
[quads id=1]
Directeur bij Hoop voor Kinderen, Kesney Kramp, is door de redactie in de gelegenheid gesteld haar kant van het verhaal te doen, maar ze wenste geen mededelingen te doen. Een lid van het stichtingsbestuur zei dat het tehuis geen informatie verstrekt, nadat de directeur had geweigerd de krant te woord te staan. Het bestuurslid verwees de krant naar Opa Doeli waar onder andere kinderen die in aanraking komen met justitie worden ondergebracht. Als reden werd opgegeven dat het bij de weggelopen meisjes gaat om kinderen die door de politie bij het tehuis waren geplaatst.


Shirley Breinburg, onderhoofd bij de afdeling Jeugdzorg bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting legt desgevraagd uit, dat in de regel kinderen die uit een tehuis zijn weggelopen, niet teruggeplaatst worden in dezelfde instelling. De krant verneemt verder dat de situatie bij Claudia A niet rooskleurig was toen Kramp daar de leiding had. “Het was daar Sodom en Gomorra”, zegt een ingewijde. “Het personeel had omgang met elkaar op de werkvloer en ook de kinderen hadden gewoon omang met elkaar.”

Enkele van de weggelopen meisjes hebben zich dinsdag bij Claudia A aangemeld. Zij wensen een ontmoeting te hebben met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting om uit de doeken te doen wat er bij Hoop voor Kinderen plaatsvindt. Onder andere worden pupillen geïntimideerd om geen ruchtbaarheid te geven aan de misstanden. De krant verneemt dat een van de weggelopen meisjes zich bij de politie heeft aangemeld om een klacht te deponeren, maar zij werd niet aangehoord. De kinderen zouden vaker van de leiding van de instelling te horen hebben gekregen dat vanwege haar politieke en andere contacten niemand haar wat kan doen.

Update:

Update van de politie
De drie meisjes, Adriana Cordeiro, Alliah Gordon en Trumane Horatio, allen 16 jaar, die als vermist waren opgegeven zijn terecht. Het drietal liep in de vooravond van dinsdag 30 januari weg uit een kindertehuis in het politieressort Uitvlugt.

Toen dit ontdekt werd, deed één van de directieleden dezelfde avond aangifte van vermissing van de meisjes op de afdeling Jeugdzaken. Na verkregen informatie, werd deze uitgewerkt en is een van de meisjes op maandag 5 februari in een woning te Sophia’s Lust aangetroffen. Het meisje was in gezelschap van een manspersoon die is aangehouden.

Deze verdachte is eerder ingesloten voor seksueel misbruikt van hetzelfde meisje in een ander tehuis waar hij werkzaam was. Op aanwijzing van de verdachte en het jeugdige meisje zijn de twee andere meisjes op een ander adres opgehaald. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.

De meisjes zijn vervolgens ondergebracht bij familieleden die zich bereid hebben verklaard hen op te vangen.

De politie bedankt een ieder die een bijdrage heeft geleverd tot het spoedig achterhalen van deze minderjarigen.

De politie van Jeugdzaken zet het onderzoek voort.

Bron – DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.