Bar in het uitgaanscentrum van Paramaribo zonder stroom. EBS sluit af!

Bar EBS

Het energiebedrijf EBS gaat onverkort door met de jacht op diefstal van elektriciteit en op mensen die meters manipuleren.
[quads id=1]

EBS vond de rekening te laag

In het hart van het uitgaanscentrum is dinsdag is de stroomtoevoer van de club D-bar aan de Kleine Dwarsstraat afgesloten. Dat gebeurde nadat de lage rekening van het bedrijf was opgevallen. Onderzoek door de EBS bracht aan het licht dat met de meter is geknoeid.

Zonder specifiek in te gaan op dit geval stelt technisch directeur Marcel Eindhoven van de EBS dat vaker onregelmatigheden aan meters worden geconstateerd. Aan de hand van het type onderneming kan het verbruik worden bepaald. Als het verschuldigde bedrag ver onder de inschatting van het verbruik is, dan maakt de stroomleverancier een uitdraai. Aan de hand hiervan kunnen verdere stappen worden bepaald.
[quads id=1]

Erkan een betalingsregeling worden getroffen

De meterstanden worden regelmatig opgenomen. Wanneer blijkt dat de aanslag extreem laag is voert het bedrijf een meter controle uit. Als er onregelmatigheden worden geconstateerd handelt de stroomleverancier op basis van de aansluitvoorwaarden. De klant krijgt de gelegenheid zich te verweren. Als de redenen niet steekhoudend genoeg zijn wordt een boete opgelegd en wordt nagegaan hoe lang al gefraudeerd is met de meter. Er wordt dan een betalingsregeling getroffen.

EBS beloont tipgevers

Manipulaties aan de meter en diefstal van stroom komen vaker voor bij huisaansluitingen. Bij grootverbruikers gaat dat moeilijker omdat zij een andersoortige meter hebben. Vanaf het derde kwartaal van het vorig jaar beloont de EBS tipgevers van stroomdiefstal met een bedrag gelijk aan 10 procent van het door de overtreder verschuldigde bedrag tot een maximum van SRD 5.000 tipgeld.
[quads id=1]

Er kunnen kortsluitingen en storingen ontstaan

Er is sprake van stroomdiefstal als elektriciteit wordt verbruikt zonder dat dat wordt geregistreerd door een meter. “Wanneer het beschikbaar vermogen in de omgeving wordt overschreden kunnen er spanningsklachten, kortsluitingen en storingen ontstaan.

Bar EBS

Deze gevolgen treffen niet alleen de overtreder, maar de hele omgeving. Illegale aansluitingen brengen brandgevaar met zich mee en zijn levensgevaarlijk”, meldde EBS eerder in een persbericht.

Weet je dat EBS je beloont om te ‘klikken’. Lees eerdere berichten:
Video – Maximaal SRD 5000 beloning voor verklikken stroomdief

Bron: DWT
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.