Vanaf zaterdag 24 uur per dag stroom te Pokigron in het district Sipaliwini

Pokigronstroom pokigron FamilieNieuws Suriname

Ongeveer 400 huishoudens en bedrijven te Pokigron in het district Sipaliwini, hebben vanaf zaterdag 3 februari 1x24uur stroom beschikbaar.
[quads id=1]

Momenteel hebben 6 uur stroom per dag

Momenteel wordt het gebied dagelijks, voor 5 á 6 uren, door twee dieselgenerato¬ren voorzien van elektriciteit. Met financieringsmiddelen van de Inter-American Development Bank (IDB) is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) in staat het bestaand opweksysteem te integreren met een 500 kWp zonnepanelen plant.

Stroom opgewekt en opgeslagen in batterijen

Een deel van de energie die overdag wordt opgewekt wordt opgeslagen in batterijen om deze ‘s avonds te gebruiken. Dit is het eerste pilot project van de EBS waarbij zonne-energie gebruikt zal worden om de gemeenschap te voorzien van elektrische energie.
Vanwege dit project werd de huidige centrale in 2015 zowel civiel- als elektrotechnisch aangepast.
[quads id=1]

2015 begonnen aan dit project

In oktober van dat zelfde jaar is toen een aanvang gemaakt met de upgrading van het onderstation. Richting Pokigron zijn er hoogspanningsdistributielijnen gebouwd. Ook is er ten behoeve van dit project een compleet nieuw 12 kV hoogspanningsnetwerk in het voorzieningsgebied gebouwd om de distributie effectiever en efficiënt te doen verlopen.

De IDB heeft het project gefinancierd

Het door de IDB gefinancierd project heeft tot doel de kwaliteit en de duurzaamheid van de elektriciteitsvoorziening in Pokigron en de aanmeersteiger Atjoni met haar faciliteiten te verbeteren.
Pokigronstroom pokigron FamilieNieuws Suriname

Ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die niet altijd op tijd beschikbaar zijn, zal hiermee sterk gereduceerd worden.
[quads id=1]

De president zal het project openen

Op zaterdag 3 februari wordt deze hybride opwek centrale ceremonieel geopend door de President.
De beschikbaarheid van 1×24 uur stroom in dit gebied levert een bijdrage aan de sociaal- economische ontwikkeling in dit gebied. Economische activiteiten die vanwege de beperkte beschikbaarheid aan stroom niet plaatsvinden, zullen nu wel mogelijk zijn.

De toerisme kan zo beter op gang komen

Zo kan het toerisme beter op gang komen, studenten kunnen ook ‘s avonds hun lessen leren en zal het gevoel van veiligheid in het dorp, vooral ’s nachts, hierdoor verbeteren.

De kosten voor brandstof kunnen omlaag

Landelijk zijn er nog vele gebieden die voor de energielevering afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De integratie van dit zonnepanelensysteem in het bestaand diesel opweksysteem stelt de Overheid in staat om de kosten voor brandstof te reduceren en draagt bij aan een efficiëntere en duurzamere energievoorziening in het Pokigron-gebied.

Het beleid van EBS

Het beleid van de EBS is daarom erop gericht om meer energie te verkrijgen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en hydro-energie.