Video – Regillio Blijd nieuwe KPA Hoofd Suriname – Business Club

Felicitaties KPA Hoofd Regillio Blijd FamilieNieuws Suriname

Regillio Blijd mag zich vanaf maandag officieel hoofd noemen van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA).

Vicepresident (vp) Ashwin Adhin heeft in het hoofdkwartier van het KPA te Santo Boma Blijd in zijn nieuwe functie geïnstalleerd.

Waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, bevestigde de epauletten behorende bij het ambt aan het uniform. De benoeming van Blijd is een voorwaarde om het korps te verzelfstandigen. Blijd legde de eed af in handen van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Na de beëdiging en installatie heeft het korps zich tijdens het defilé gepresenteerd.

De vp bracht de felicitaties aan het korpshoofd over van president Desi Bouterse. Hij stond stil bij het ontstaan van deze dienst in 1872 toen de beveiliging en bewaking overgenomen werd van de militairen. Adhin gaf aan dat de rol van bewaker/bewaarder behoorlijk is veranderd door de jaren heen. Toen was een bewaker beperkt tot de directe omgeving van de gevangenis.

Nu hebben de penitentiaire ambtenaren ook de taak om ervoor te zorgen dat mensen die in detentie zijn geraakt professioneel ondersteund worden. Hen wordt sociale vaardigheden bijgebracht om weer deel uit te maken van de samenleving. Het is volgens de vp belangrijk dat er een centrale aansturing is vanuit het diensthoofd.

Maatschappelijke orde moet beter tot uitdrukking komen

Welzijn gaf de KPA-topman enkele opdrachten mee. Hij legde uit dat de samenwerking met anderen binnen en buiten het justitieel systeem versterkt moet worden. Hierdoor moet de rol van de detentie als deel van de maatschappelijke orde beter tot uitdrukking komen.

Intern zal er meer samenwerking moeten zijn met de politie, de vervolging en andere hulpdiensten binnen het ministerie. En extern is de samenwerking met Onderwijs, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Openbare Werken heel belangrijk.

Hoewel de gevangenisdirecteuren relatief zelfstandig werken en weinig aansturing nodig hebben, moet het korpshoofd van de minister erop toezien dat de inrichtingen altijd voldoen aan de hoogste standaarden als het gaat om discipline en naleving van veiligheidsprocedures en regels. “U zult de interne opleiding moeten herorganiseren.

De plannen die thans zijn gemaakt moeten, rekening houdend met de gebrekkige financiële middelen, onbeperkt doorgaan. Het personeel moet voorzien zijn van de meest moderne wetenschappelijke methoden en technieken om gevangenen in het resocialiseringsproces te ondersteunen”.

Gevangenen mogen de staat geen geld meer kosten

Blijd moet erop toezien dat een gedetineerde de Staat geen geld kost, maar dat het zelfs mogelijk moet zijn dat de Staat aan iedere gedetineerde wat gaat verdienen. “Iemand die in detentie is, moet minimaal in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Maar ook een bijdrage te leveren aan het in stand houden van het systeem binnen de instelling als het gaat om training en gedragscorrectie.”

De minister riep eenieder op die direct of indirect moet rapporteren aan het diensthoofd op om alle medewerking te verlenen. “Laat hem niet in de steek.

Wie weet komt u ook in aanmerking voor deze positie of iemand die aan u gerelateerd is. Dan gaat u ook ondersteuning willen. Daarom moet u hem ook de ondersteuning geven”.
Bekijk hier een video erover:

Wij van FamilieNieuws, feliciteren Regillio met zijn nieuwe aanstelling. En wensen hem veel succes. Uw felicitaties kunt u plaatsen onder dit bericht of onder onze Facebook pagina