Video – De staat nog steeds niet achter geslachtsverandering Yvanna Hilton

man vrouw Yvanna Hilton FamilieNieuws Suriname

De staat Suriname heeft zich in een pleitnota verzet tegen wettelijke erkenning van het veranderen van het geslacht van Yvanna Hilton.
[quads id=1]

Geslachtsverandering door CBB

Dat gebeurde bij de behandeling in hoger beroep dat de Staat had ingesteld, nadat op 11 januari 2017 de rechter in een bodemprocedure had bepaald dat de geslachtsverandering door het CBB in de administratie moest worden opgenomen. Dat moest door het plaatsen van een kantmelding in de daarvoor bestemde registers.

Een te ruime interpretatie

Hilton, geboren als man, heeft zich jaren terug door een operatie getransformeerd naar het vrouwelijke geslacht. De Staat vindt dat de rechter buiten zijn bevoegdheid is getreden en een te ruime interpretatie heeft gegeven aan artikelen van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. De rechter heeft zich daarbij laten leiden door het mensenrechtenverdrag Burgerlijke en Politieke rechten (Bupo-verdrag) en het Inter-Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens waar Suriname partij bij is.
[quads id=1]

Geslachtsverandering zou zijn afgewezen

De Staat beroept zich erop dat in eerste instantie het eerder gedane verzoek van Hilton tot plaatsing van een kantmelding over haar geslachtsverandering zou zijn afgewezen en dat zij in haar tweede verzoek daartoe niet ontvankelijk moet worden verklaard. Ook vindt de Staat dat voor het plaatsen van een kantmelding in het bevolkingsregister geen specifieke wetgeving bestaat over transgenders.

Rechten voor de mens

Hiltons advocaat Audrey Tjong A Sie zal op 2 februari antwoorden op de pleitnota. Ze zegt dat de rechter in de bodemprocedure wel degelijk een juist besluit heeft genomen gebaseerd op de schending van het privéleven en de persoonlijke integriteit van Hilton.

Bepalingen uit Suriname

Daarbij is verwezen naar bepalingen uit de Surinaamse Grondwet, het Bupo-verdrag en het Amerikaans Verdrag voor de rechten van de mens. De rechter heeft uit de verdragen geïnterpreteerd dat Hilton het recht heeft op eerbiediging van haar privéleven en daarin niet gehinderd mag worden.

Dat is de staat Suriname

Tjong A Sie wijst erop dat toen in eerste aanleg het verzoek van Hilton werd afgewezen, er geen tegenpartij was; de zaak liep tegen niemand. “Het was een persoonlijk verzoek van mijn cliënt aan de rechter, maar de situatie is nu in veel opzichten veranderd.

De staat is de tegenpartij

Er is nu een tegenpartij en dat is de Staat Suriname”. De advocaat blijft erbij dat de Surinaamse wetgeving wel voorziet in het plaatsen van een kantmelding in het bevolkingsregister bij veranderingen in de identiteitsgegevens van een burger, maar niet specifiek is aangeduid welke.

man vrouw Yvanna Hilton FamilieNieuws Suriname

Wettelijk erkennen van de geslachtsverandering,

Dit juridische verschil over het wel of niet wettelijk erkennen van de geslachtsverandering, voert Tjong A Sie terug naar een recente uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van de mens.

Overkoepelende term voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen

Dat college heeft bepaald dat landen die lid zijn van de Organisatie van Amerikaanse Staten zich niet moeten verzetten tegen Holebi-huwelijken. Holebi is een overkoepelende term voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Regeringen moeten de toegang tot alle vormen van relatieregistratie, inclusief het huwelijk, garanderen.
[quads id=1]
De staat Suriname heeft in februari vorig jaar officieel hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter om het geslacht van Yvanna Hilton te veranderen van man naar vrouw:

Bekijk hier de video met Yvanna op de bank bij Earl:

[quads id=1]
Bron: DWT
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.