50 jaar huwelijk voor echtpaar Sardjoe – Autar

50 jaar huwelijk voor echtpaar Sardjoe - Autar FamilieNieuws Suriname trouwen

De heer Sardjoe Dewnarain en mevrouw Autar Soemintra, wonende aan de Soekroebakbaweg no 21, in het district Saramacca, delen al 50 jaar lief en leed met elkaar.

9 kleinkinderen

Op 16 december 1967 trad de heer Sardjoe Dewnarain op 20 jarige leeftijd in het huwelijksbootje met mevrouw Autar Soemintra. Mevrouw Autar Soemintra was toen 16 jaar. Het huwelijk was gearrangeerd door een oom van mevr. Autar Soemintra, die tevens een vriend was van de heer Sardjoe Dewnarain. Uit het huwelijk zijn vijf kinderen geboren en wel 3 meisjes en 2 jongens. Intussen zijn ze grootouders van 9 kleinkinderen, waarvan 1 is komen te ontvallen. Op 16 december 2017 heeft echtpaar Sardjoe – Autar haar 50- jarig huwelijksjubileum herdacht.

Toen zijn vader kwam te overlijden

De heer Sardjoe Dewnarain bekend als Mompie is geboren op 11 november 1947 te Kronenburg in het district Commewijne. Hij komt uit een gezin van 7 kinderen, waarvan 3 meisjes en 4 jongens. Hij is opgegroeid te Kronenburg en heeft de gewoon lager onderwijs tot de 6ᵉ klas genoten. Hij was 12 jaar toen zijn vader kwam te overlijden en moest hij dan de school verlaten. Op die leeftijd begon hij te werken bij de suikerfabriek te Marienburg, Centerfies genaamd.

Tijdens verkiezingstijd kwam hij in contact met invloedrijke personen en zo kwam hij op 20 jarige leeftijd op Jarikaba wonen en werken bij Surland N.V.. Hij heeft toen twee weken gelogeerd bij familie Autar en binnen zes maanden was zijn huwelijk gearrangeerd. Via politieke partijen kwam de heer Sardjoe in aanmerking voor een perceelland thans zijn huidige woonadres.
Als hobby had de heer Sardjoe voetballen en naar de bioscoop gaan.

Gezin van 16 kinderen,

Mevrouw Autar Soemintra, meer bekend als Ponie, zag het levenslicht op 6 mei 1952 in het district Commewijne. Zij komt uit een gezin van 16 kinderen, waarvan 7 meisjes en 9 jongens. Zij is opgegroeid te Kronenburg en heeft daar de lagere school tot de 4ᵉ klas bezocht.
Daarna kwam ook haar familie naar Jarikaba. Thuis hielp zij met de oppas van haar jongere broers en zusjes en op 16 jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt.
[quads id=1]

Gewerkt voor Surland

Ondanks dat heer en mevrouw Sardjoe beiden opgegroeid zijn te Kronenburg en ook de zelfde school hadden bezocht, kenden zij elkaar niet echt en was dit huwelijk voor hun gearrangeerd. De heer Sardjoe heeft gewerkt bij Surland N.V als voorweker, bij oedit als wachter en daarna weer bij S.b.B.S (voorheen Surland N.V, thans F.A.I.) als security guard tot zijn 65ˢͭᵉ jaar. Naast huisvrouw heeft mevrouw Sardjoe een jaar gewerk bij Fal (agrarisch export bedrijf te vierde rijweg).

De gezondheidssituatie van het echtpaar is redelijk te noemen . Zijn geloven dat elke dag een hoogtepunt is van hun leven, zolang zij samen met de kinderen leven. Aan de dieptepunt in hun willen ze liever niet herinnerd worden.

De districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay heeft op vrijdag 15 december 2017, namens de President de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe overhandigd aan het echtpaar

Bron: BIC Saramacca