Nieuwe politiepost te Snesi Kondre in gebruik

Nieuw politie post Suriname FamilieNieuws

De officiële ingebruikname van het politiebureau te Snesi Kondre in het district Sipaliwini heeft op maandag 4 december 2017 plaatsgevonden in aanwezigheid van leden van het Korps Politie Suriname (KPS), het districtsbestuur, het traditioneel gezag en overige bewoners aldaar.
[quads id=1]

Onthulling van het naambord

De ceremoniële onthulling van het naambord van dit politiebureau is geschiedt door de regiocommandant van Oost, de commissaris van politie Darnie Stolk, de districtscommissaris van Marowijne dhr. Freddy Daniel, de Superintendent Social responsibilities van Newmont Suriname dhr. Kojo, Bedu Addo en de Kapitein Frank Javinde.

Politiezorg te garanderen

Dit nieuw politiebureau is door een hechte samenwerking tussen het districtsbestuur, de commissie Ordening Goudsector (OGS), het KPS en Newmont Suriname, LLC opgezet en ingericht teneinde de basis politiezorg te bieden aan de plaatselijke gemeenschap. De politie was reeds geruime tijd in dat gebied gevestigd, doch ontbraken enkele rand voorwaardelijke zaken zoals goede huisvesting en andere logistieke middelen om de politiezorg te garanderen.
[quads id=1]

Binnen het centrum

De samenwerking zoals hierboven genoemd bestond reeds geruime tijd en is thans formeel vastgelegd in een memorandum of Understanding (MoU) tussen het KPS en Newmont Suriname, LLC. Het nieuwe bureau van de politie te Snesi Kondre, welke op zonne-energie draait, is gehuisvest binnen het centrum aldaar en is voorzien van het nodige ICT apparatuur en voldoet aan de minimale voorwaarden voor een goed verblijf van de politieambtenaren.

nieuw Suriname politie post FamilieNieuws Snesi Kondre

Ons geliefd Suriname

Newmont Suriname, LLC heeft voorzien in de logistieke middelen voor de uitbreiding en inrichting van het reeds bestaande gebouw dat eerder in gebruik was bij de OGS. Een gecombineerde technische ploeg van het KPS heeft dit nieuw politiegebouw zelf uitgebreid en ingericht. Dit moment staat als symbool voor de public-private samenwerking in het kader van de algemene veiligheid binnen het grondgebied van ons geliefd Suriname. Dit project is zijdens het KPS actief begeleid door de hoofdinspecteur van politie Alfred Somopawiro en de inspecteur van politie 3e klasse Rishi Akkal LLB BPol en zijdens Newmont Suriname LLC door de consultant dhr. Dennis Lim A Po.
[quads id=1]
De leiding van het KPS is haar partners in deze en een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd tot deze mijlpaal zeer erkentelijk.
Bron: KPS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.