Het is tijd dat we actie nemen!! Geweld tegen vrouwen moet stoppen!!

zus Paramaribo

…Piep niet vanuit uw raam: “Luku fa buurman ey fong eng vrouw!”, maar onderneem actie!…

Drama en sensatie, want een vrouw is weer mishandeld door haar partner of ex-partner.
En na zo’n bericht in de media volgen een regen van comments op social media, of het wel terecht of onterecht was dat die vrouw pakslaag kreeg van haar man.
[quads id=1]
Geweld tegen vrouwen vindt wereldwijd elke dag plaats en vormt betreurenswaardig genoeg nog steeds een grote belemmering voor vele vrouwen om optimaal te functioneren in huis en in de samenleving. Daarnaast is het een schending van de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes op o.a. hun veiligheid en hun lichamelijke en mentale gezondheid. Het gaat hierbij om verschillende vormen van geweld zoals: lichamelijk geweld, seksueel geweld, en psychologisch geweld in zowel het privé als openbaar leven. Enkele voorbeelden: mishandeling, verkrachting, seksueel misbruik, mensenhandel, gedwongen prostitutie, ontvoering, seksueel molest op de werkvloer,eerwraak, vrouwenbesnijdenis.

Ook in Suriname vinden diverse vormen van geweld tegen vrouwen plaats zoals huiselijk geweld, seksueel molest op de werkvloer, mensenhandel en gedwongen prostitutie.
Helaas is er over mensenhandel en gedwongen prostitutie nog geen onderzoek gedaan, maar diverse krantenberichten hebben dit afschuwelijk probleem wel onder de aandacht gebracht. Denk maar aan de jonge meisjes die onder valse voorwendselen naar het binnenland (goudvelden) worden gelokt om daar aan gedwongen prostitutie te doen. Ook meisjes uit ons buurland Guyana zijn slachtoffer van mensen handel in Suriname.
Nieuwsartikelen over Chinezen die in Suriname onder omstandigheden leven die gelijk staan met slavernij doen een tipje van de sluier lichten over de mensenhandel onder deze groep.
[quads id=1]
De meest voorkomende vorm van geweld tegen vrouwen is huiselijk geweld. Huiselijk geweld werd jarenlang beschouwd als een privézaak, waar de staat en het gerechtelijk systeem zich niet mee moesten bemoeien. Toch is huiselijk geweld niet enkel een schending van het fysieke en psychologische welzijn van de betrokken vrouwen, en bijgevolg een directe aanslag op hun mensenrechten, maar het is ook een misdrijf!
Statistieken tonen aan dat een vrouw meer kans heeft om geslagen, aangevallen en zelfs gedood te worden door haar partner of ex-partner dan door enig ander persoon.

Aangezien geweld tegen vrouwen een sociaal, economische en medische impact heeft op, niet alleen het slachtoffer, maar ook de hele samenleving, is het van belang dat u niet aan de zijlijn blijft staan!
Piep niet vanuit uw raam: “Luku fa buurman ey fong eng vrouw!”, maar onderneem actie!
U kunt bijvoorbeeld de politie (anoniem) bellen. Maar blijf niet stil. Doorbreek de stilte en lever een bijdrage om het geweld dat vrouwen wordt aangedaan een halt toe te roepen.
Maandelijks wordt op de 25ste middels de heldere kleur ORANJE aandacht gevraagd voor dit geweldsvraagstuk, ook wel Orange Day genoemd. Oranje is symbool voor de strijd tegen het geweld dat vrouwen en meisjes wordt aangedaan.

Neem een standpunt in tegen Geweld en kleur je omgeving ORANJE!
[quads id=1]
Bron: Ministerie van Binnenlandse zaken
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.