President Bouterse is vandaag 72 jaar geworden. De felicitaties van de NDP

…Van een simpele Indiaanse jongen tot President van de Republiek Suriname is zeker geen eenvoudig traject geweest. Wij weten hoeveel tegenslagen er op zijn weg hebben gelegen, geïnitieerd door binnen – en buitenlandse krachten…

Het is de verjaardag van de vader des Vaderlands, president Desiré Delano Bouterse. Hij is niet alleen de President van de Republiek Suriname, maar ook de leider van de grootste politieke organisatie in Suriname en de man die de revolutie initieerde en daarmee de eigen Surinaamse identiteit en het geloof in eigen kunnen vorm gaf. Hij is ook de man die natievorming een boost gaf door een multiculturele en multi-etnische partij (de Nationale Democratische Partij) in het leven te roepen. Tot nu toe de enige in zijn soort. Voorts is hij de man die de dekolonisatie en daarmee respect en waardering voor het eigene een warm hart toedraagt en uitdraagt. Het recentelijk met een standbeeld eren van Janey Tetary, is daar een mooi voorbeeld van.
[quads id=1]
Van een simpele Indiaanse jongen tot President van de Republiek Suriname (en leider van de grootste politieke organisatie) is zeker geen eenvoudig traject geweest. Wij weten hoeveel tegenslagen er op zijn weg hebben gelegen, geïnitieerd door binnen – en buitenlandse krachten. Evenwel staat hij bekend om zijn schaakkwaliteiten binnen politiek Suriname en wist hij zijn tegenslagen als een meester schaker om te zetten in eclatante overwinningen en liet hij daarmee zijn tegenstanders in het stof bijten.

Als bindmiddel tussen alle groeperingen en als idool van velen die de revolutiegedachte een warm hart toedragen, is hij nog altijd in staat met ferme hand en weloverwogen visie leiding te geven. De heer Bouterses liefde voor Suriname en zijn mooie bevolking wordt alom geroemd. Zijn presidentiële bezoekersruimte thuis- of ‘de kliniek’, zoals hij het noemt – is haast elke dag vol met mensen (van hoog tot laag) die hem willen spreken. Zo probeert hij vaak met eigen middelen de nood van degenen die aankloppen voor hulp, te lenigen.

Een andere bijzondere kwaliteit van deze bewonderenswaardige man is dat hij heel laagdrempelig is naar jongeren toe. Hierdoor is hij zeer geliefd onder veel jongeren. Velen zijn onder de indruk van zijn zangkwaliteiten en de kunst die hij bezit om te midden van de zwaarste levens en/of politieke storm te blijven zingen, te blijven lachen en een kiek te blijven nemen. De heer Bouterse is een heel gelovig mens en betrekt God in alles wat hij doet. Mensen in zijn omgeving weten ook dat hij een verdomd goede moppentapper is, zowaar een heel veelzijdige man.
Zijn veel gebezigde uitspraak: “ik ben aan het werk, ik kom van het werk of ik ga naar het werk,” kenmerkt zijn arbeidsethos, maar onthult ook de offers die zijn gezin en familie moeten brengen om hem Bouterse te laten zijn. Het is algemeen bekend dat dhr. Bouterse zijn gezin en familie een bijzonder warm hart toedraagt. Daarom is hij ook bijzonder waardevol voor hen.
[quads id=1]
De leider van de revolutie dhr. Desiré Delano Bouterse die op 25 februari 1980 de aanzet daartoe gaf, is een knooppunt geweest voor tal van goede doelen. Nu de NDP met een grote meerderheid aan de macht is, moeten deze doelen tot uitvoering worden gebracht. Het maakt niet uit aan welke kant van de revolutie Surinamers staan, die dag heeft gezorgd voor een nationale verandering, voor eenheid, sociale rechtvaardigheid en kansen op nieuwe ontwikkeling voor alle Surinamers. Dit krijgt nu steeds meer vorm en gestalte.

De revolutie gedachte van dhr. Bouterse houdt onder andere in het ondersteunen van elkaar als Surinamers. Het is een gedachte die meer inhoud moet krijgen.
Over de verworvenheden van onze nationale en volksleider Bouterse zouden er boeken geschreven kunnen worden doch wij volstaan met het op deze dag onze hartgrondige dank uit te brengen aan het adres van onze leider voor al hetgeen hij getrotseerd, bewogen, bereikt en geïnitieerd heeft ter verheffing van de natie Suriname.

De Nationale Democratische Partij feliciteert dhr. Bouterse met zijn jaardag en wenst hem alle zegeningen van de Almachtige toe in het verder opbouwen van ons land.

Wilt u de president ook feliciteren? Dat kan hieronderin de comments of op onze Facebookpagina onder dit bericht
Bekijk hier een foto reportage van de vele gezichten van Bouterse:

Bron: Starnieuws
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.