Overleden – Hesdy Vincentius Norah

Je bent verlost van alles. Onze lieve Heer heeft jou het verder lijden bespaard.
Ik ben Hem dankbaar voor wie jij was.
Troost zal ik vinden in de herinneringen die jij achterlaat.

Met deze woorden maak ik mede namens mijn gezin bekend dat van mij is heengegaan op 7 oktober 2017, mijn altijd vrolijke broer, Dhr.

Hesdy Vincentius Norah.

Hij bereikte de leeftijd van 56 jaar.

Berichten omtrent de begrafenis worden nog bekendgemaakt.

Aan allen die hem gekend hebben wens ik sterkte toe.

Namens
Je jongere zus Rosita en gezin

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.