Bekendmaking – Bromfiets keuring straks ook verplicht!!

militair Paramaribo

…versleten banden en technische mankementen mede oorzaak zijn van verkeersongevallen…

Nog dit jaar bromfietscertificering. Voorzitter Helmut Gezius van het Korps Verkeersvrijwilligers Suriname (KVS) heeft tijdens een inleiding gehouden voor een gezelschap van Schrijversgroep ’77 aangehaald dat nog dit jaar de bromfietscertificering, waar al jaren sprake van is, ingevoerd zal worden.
[quads id=1]
Weldenkende mensen zijn daar voorstander van. Bromfietsers maken een aanzienlijk deel uit van de verkeersslachtoffers. Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het grote aantal slachtoffers (doden en gewonden) in het wegverkeer is een zwaarwegend nadeel voor niet alleen van de gemotoriseerde samenleving, ook fietsers en voetgangers lopen risico.
Alcohol en hoge snelheid
Volgens Gezius is het verkeer een gebeuren dat essentieel is in de samenleving. Om en bij 250.000 personen nemen actief deel aan het verkeer. Als de passieve deelnemers daarbij worden opgeteld, wordt het aantal veel hoger. Deelnemen aan het verkeer houdt risico in met gevaar voor het leven, have en goed. Verkeersongevallen worden vooral in verband gebracht met hoge snelheid waarmee men raast over de openbare weg. Er wordt gestreefd naar een drastische vermindering van verkeersincidenten, wat tot nu toe maar niet wil lukken. Ook alcoholgebruik is een boosdoener.
[quads id=1]
Iedereen heeft de mond vol van in beschonken toestand deelnemen aan het verkeer en snelheidsduivels, maar er wordt niets gezegd over het rijden met het tot op de draad versleten tweede- en derdehands banden. Ook wordt er nooit wat gehoord van de technische staat van voertuigen die bij aanrijdingen betrokken zijn. Het is niet denkbeeldig dat versleten banden en technische mankementen mede oorzaak zijn van verkeersongevallen.

Voorbeeldfoto: Soms wordt een ongeluk veroorzaakt door een defect aan de brommer.

Gezius was het eens met deze stelling die door zijn gehoor werd opgeworpen en wees op de noodzaak van verkeersonderzoek, waarvoor onder andere KVS pleit.
HD
Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.