Vanaf 2 oktober moeten uitzendbureau’s een vergunning aanvragen

…Door deze wet zal het niet meer mogen voorkomen dat uitzendkrachten worden uitgebuit….

Ingaande 2 oktober zullen uitzendbureaus zich moeten aanmelden bij het Ministerie van Arbeid voor een vergunning om uitzendkrachten uit te lenen. Dit werd bekendgemaakt in een persbericht van het Nationaal Informatie Instituut (NII).
[quads id=1]
De Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs kreeg beslag en wordt voortaan uitgevoerd. De afgelopen weken heeft het ministerie voorlichting gegeven aan het bedrijfsleven over deze wet, die zich vooral richt op uitzendbureaus en uitzendkrachten.

In dit verband heeft het ministerie deze week een informatiesessie gehouden speciaal voor uitzendbureaus. Dit gebeurde op de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Er werd vooral stilgestaan bij de procedure voor het aanvragen van een vergunning door uitzendbureaus voor het uitlenen van uitzendkrachten. De Wet Ter beschikking stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs is in februari dit jaar kamerbreed met algemene 34 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA).

In de volksmond wordt deze wet ook wel de Wet op uitzendbureaus genoemd. Het is een volledige nieuwe arbeidswet, die zich richt op regulering van uitzendbureaus. Door deze wet zal het niet meer mogen voorkomen dat uitzendkrachten worden uitgebuit.
[quads id=1]
De wet speelt in op de ontwikkelingen en uitdagingen van flexibele arbeid die zijn intrede in ons land deed sinds de jaren negentig. Het Ministerie van Arbeid blijft benadrukken dat deze wet niet bedoeld is om flexibele arbeid tegen te gaan of te verbieden.

Uitzendbureaus praten met minister Miskin over conceptwet m.b.t. uitzendkrachten

Integendeel biedt deze wet kansen en perspectieven aan uitzendbureaus en inleenbedrijven om het verschil qua rechtspositie van arbeidskrachten tussen uitzend- en vaste werk te verkleinen en met een beetje goede wil zelfs te nivelleren
Bron: Times
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.