Aangehouden broers zeggen niets te maken te hebben met ISIS

broers Paramaribo

…dochter van parlementariër Ronnie Brunswijk aangehouden. Zij is zelf ook moslim en zou een relatie hebben met een van de opgepakte broers. Zij werd achteraf vrijgelaten. …

De twee terreurverdachten, die ongeveer drie weken terug door justitiële autoriteiten zijn aangehouden, ontkennen enige link te hebben met jihadistische moslimorganisaties waaronder ook de Islamtische Staat (Isis). “Mijn cliënt ontkent met radicale ideetjes rond te lopen. Het enige wat hij zegt is dat hij een devoot moslim is.

De Koran stelt de activiteiten van Isis aan de kaak. Als je een devoot moslim bent, kan je nooit en te nimmer de activiteiten van Isis ondersteunen. De relatie verstaat hij helemaal niet en dat de politie vindt dat hij met radicale ideetjes rond loopt snapt hij nog minder”, zegt advocaat Murwin Dubois aan Dagblad Suriname. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het contactverbod tussen de aangehouden terreurverdachten en hun advocaten vanaf 8 augustus opgeheven.

Sinds het OM op 25 juli bekendmaakte dat vijf personen waren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij activiteiten met een terroristisch oogmerk, mochten de verdachten geen contact hebben met hun advocaten en familie. De verdachten zijn op 23 juli gearresteerd. Dubois voert aan dat gelijk na de opheffing hij en collega Raoul Lobo beide verachten hebben kunnen spreken. Echter bleek achteraf dat het OM niet bereid was het volledig dossier aan de raadslieden te overhandigen.

“Na de opheffing van de beperking hebben wij daadwerkelijk met onze cliënten kunnen spreken, maar het is voor ons van belang om over het volledig dossier te kunnen beschikken. Dat hebben wij laten opvragen en Lobo zijn verzoek is ingewilligd, maar toen hij door het dossier ging zag hij dat hij alleen de proces-verbalen van verhoor van één cliënt had ontvangen”, aldus Dubois.

OM beroept zich op artikel 22 Wetboek van Strafvordering
Het OM beroept zich volgens de advocaat op artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering om het volledig dossier niet ter beschikking te stellen. Artikel 22 geeft aan dat: 1. Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek staat de rechter-commissaris en overigens tijdens het voorbereidend onderzoek de vervolgingsambtenaar, aan de verdachte op diens verzoek toe van de processtukken kennis te nemen. 2. Niettemin kan de rechter-commissaris of de vervolgingsambtenaar, indien het belang van het onderzoek dit vordert, de verdachte de kennisneming van bepaalde processtukken onthouden. In dit geval wordt de verdachte schriftelijk medegedeeld, dat de hem ter inzage gegeven stukken niet volledig zijn.

Dubois benadrukt dat het gebrek aan een volledig dossier ervoor zorgt dat de raadslieden niet kunnen inschatten op welke gronden de belastende verklaring de inverzekeringstelling rechtvaardigen. “Het OM houdt de waas van geheimzinnigheid zo lang mogelijk op. Tegelijkertijd beperken zij ons om de juiste en volledige juridische bijstand te verlenen. Wij kunnen geen inschatting maken op basis van wat onze cliënten alleen hebben verklaard. De inschatting moet worden gemaakt op basis van alle stukken”, aldus de advocaat. Beide raadslieden hebben na overleg besloten om afgelopen maandag bezwaar aan te tekenen tegen die procedure. De behandeling daarvan vindt vandaag om 12.00 uur plaats.

Regering voltstaat met mededeling OM
In De Nationale Assemblee wilde waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn een week terug geen mededelingen doen over het terreuronderzoek. Hij zei dat de zaak in onderzoek is bij het OM en verwees naar deze autoriteit voor meer duidelijkheid over deze kwestie. De recente aanhoudingen van de verdachten zijn volgens de laatste mededeling van het OM gestoeld op de aanwezigheid van voldoende feiten en omstandigheden voor onder andere betrokkenheid bij strafbare handelingen met een terroristisch oogmerk. In deze zaak is eerder ook de dochter van parlementariër Ronnie Brunswijk aangehouden. Zij is zelf ook moslim en zou een relatie hebben met een van de opgepakte broers. Zij werd achteraf vrijgelaten. Volgens informatie gaat het om broers die in een islamitische slagerij van hun vader in het centrum van Paramaribo werken. Daarnaast bezitten zij beiden de Nederlandse nationaliteit.
FR

Eerdere berichten:

https://www.familienieuws.com/2017/07/27/terreur-verdachten-31-jarige-nasser-en-35-jarige-raoul/

https://www.familienieuws.com/2017/07/28/brunswijk-is-schoonzoon-ken-eens/

Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.